Treść strony

Aktualności 2020

Stronicowanie

 • KILKA SŁÓW NA TEMAT PRZYTULISKA NASZE CZTERY ŁAPY

  KILKA SŁÓW NA TEMAT PRZYTULISKA NASZE CZTERY ŁAPY

  2020.08.07

  Przytulisko istnieje dzięki zaangażowaniu grupy wolontariuszy, którzy poszukują nowych domów dla psów znalezionych na terenie naszego miasta i dla których misją jest pomoc zwierzętom bezdomnym i uwrażliwianie społeczeństwa na ich potrzeby. Zaangażowanie wolontariuszy w przytulisku zyskało sobie pełną społeczną akceptację i pozytywne reakcje mieszkańców miasta, o czym świadczyć mogą cieszące się uznaniem częste zbiórki karmy, koców i innych artykułów dla psów, czy też rozwinięte akcje adopcyjne organizowane na różnych imprezach i festynach miejskich. Jednakże zapisy ustawy o ochronie zwierząt nie przewidują (a w ocenie niektórych nie dają możliwości) prowadzenia tego typu działalności, co bardzo komplikuje sytuację. Zapewniam wszystkich, że Miasto w dalszym ciągu deklaruje chęć i gotowość dalszej współpracy (pod warunkiem znalezienia legalnego i dobrego rozwiązania). Jedno jest pewne nikt z nas nie stoi ponad prawem i wszyscy jesteśmy zobowiązani do jego przestrzegania. Jednak brak zrozumienia ducha prawa jest przyczyną wielu złych decyzji i krzywdzącego podejścia do intencji osób zainteresowanych i samych norm. Bo porównajmy jak żyją zwierzęta w naszym Przytulisku, a jak w wielu schroniskach? Jaki procent tych zwierząt znajduje nowe domy? Jaką opiekę mają te zwierzęta? Odpowiedź jest jasna i jednoznaczna, a chyba o to chodziło tworzącym ustawę o ochronie zwierząt.

  Burmistrz Miasta
  Tadeusz Ciak

 • RIO WYDAŁA POZYTYWNĄ OCENĘ PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO

  RIO WYDAŁA POZYTYWNĄ OCENĘ PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO

  2020.08.07

  Jednostki samorządu terytorialnego nie rzadziej niż raz na cztery lata podlegają kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zakończyli kontrolę w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim, która trwała od 29.05.2020 r. do 24.07.2020 r.
  Kontroli podlegały zagadnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych, w tym w szczególności: gospodarka finansowa miasta, zagadnienia związane z podatkami i opłatami lokalnymi, gospodarowanie mieniem komunalnym oraz procedury zamówień publicznych. 
  Podczas omówienia kontroli, które odbyło się 27 lipca 2020 r. Inspektorzy kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie podkreśli bardzo dobre wyniki pracy urzędników w zakresie powierzonych im zadań, a zwłaszcza Referatu Budżetu i Finansów, o czym świadczy brak wniosków dotyczących obszarów do naprawy. 

  Skarbnik Miasta 
  Monika Wołosz

 • OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

  OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

  2020.08.06
 • ROLNIKU, PRZYGOTUJ SIĘ DO SPISU!

  ROLNIKU, PRZYGOTUJ SIĘ DO SPISU!

  2020.08.03

  Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem. Bo nawet w naszym mieście mieszkają rolnicy objęci obowiązkiem udziału w Powszechnym Spisie Rolnym.

 • UROCZYSTOŚĆ 100 ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ

  UROCZYSTOŚĆ 100 ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ

  2020.07.31

  Z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej Prezydent Polski Andrzej Duda zaprosił 30 lipca przedstawicieli miast, samorządów lokalnych tych miejsc, w których toczyły się walki związane z obroną Rzeczpospolitej, by przekazać 68 tablic upamiętniających tamte wydarzenia. Zwycięstwo nad bolszewikami, nad Armią Czerwoną oznaczało ratunek nie tylko dla Rzeczpospolitej, ale również dla Europy i może nawet dla całego świata. I dlatego setna rocznica wiktorii warszawskiej jest dla naszej historii, dla naszego bytu państwowego i tożsamości niezwykle ważna.

 • NIEPODLEGŁA NA STULECIE BITWY WARSZAWSKIEJ - TRWA KONKURS LITERACKI

  NIEPODLEGŁA NA STULECIE BITWY WARSZAWSKIEJ - TRWA KONKURS LITERACKI

  2020.07.31

  Biuro Programu „Niepodległa" przedłuża termin składania prac w konkursie literackim upamiętniającym stulecie Bitwy Warszawskiej „1920". W jury zasiądą znani autorzy powieści, a najlepsze prace ukażą się w pokonkursowej antologii — zysk ze sprzedaży publikacji zostanie przekazany na cele charytatywne. Konkurs literacki „1920", którego celem jest stworzenie literackiej panoramy tamtych niezwykłych czasów, trwa od 15 czerwca br. Na konkurs wpłynęło już kilkadziesiąt tekstów oraz wiele pytań o możliwość przedłużenia terminu zgłaszania prac. Dlatego Biuro Programu „Niepodległa" podjęło decyzję o przedłużeniu konkursu do końca sierpnia 2020 roku.

 • KOMUNIKAT - 01.08.1944 - PAMIĘTAMY!

  KOMUNIKAT - 01.08.1944 - PAMIĘTAMY!

  2020.07.30
 • KONKURS NA PROJEKT LOGO PROMOCYJNEGO POWIATU MAKOWSKIEGO

  KONKURS NA PROJEKT LOGO PROMOCYJNEGO POWIATU MAKOWSKIEGO

  2020.07.27
 • KOLEJNA DOTACJA DLA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

  KOLEJNA DOTACJA DLA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

  2020.07.17

  Dzięki programowi „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” Maków Mazowiecki otrzymał z budżetu Województwa Mazowieckiego dotację w wysokości 64 679 zł. Środki te zostaną w całości przeznaczone na przeprowadzenie do końca 2020 r. inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na obszarze Miasta Maków Mazowiecki.

 • WOLNE MIEJSCA W MAKOWSKICH PRZEDSZKOLACH - ZAPRASZAMY RODZICÓW DO ZAPISÓW.

  WOLNE MIEJSCA W MAKOWSKICH PRZEDSZKOLACH - ZAPRASZAMY RODZICÓW DO ZAPISÓW.

  2020.07.17

Stronicowanie

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30