Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • „CZYSTE POWIETRZE – JAK, PO CO I DLACZEGO?

  „CZYSTE POWIETRZE – JAK, PO CO I DLACZEGO?

  2023.09.21

  Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy dzieci na temat powietrza i jego właściwości. Wprowadzenie dzieci w tematykę zanieczyszczenia powietrza – przyczyn powstawania smogu oraz sposobów przeciwdziałania zanieczyszczeniom. Uwrażliwienie na jakość wdychanego powietrza.

 • UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM I PIESZYM

  UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM I PIESZYM

  2023.09.19
 • SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ.

  SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ.

  2023.09.15

  Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”

 • Start akcji edukacyjnej "Lekcja o Funduszach Europejskich VIII"

  Start akcji edukacyjnej "Lekcja o Funduszach Europejskich VIII"

  2023.09.08

  11 września 2023 r. startuje kolejna edycja akcji edukacyjnej "Lekcja o Funduszach Europejskich" organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ten bezpłatny projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych klas 6-8 z sześciu województw Polski wschodniej, w tym mazowieckiego (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

 • BEZPIECZNE KAWAŁKI ZAPOBIEGAJĄCE ZADŁAWIENIOM

  BEZPIECZNE KAWAŁKI ZAPOBIEGAJĄCE ZADŁAWIENIOM

  2023.08.31
 • CZYM JEST LEGIONELLA

  CZYM JEST LEGIONELLA

  2023.08.25
 • WYBORY DO RAD POWIATOWYCH MAZOWIECKIEJ IZBY ROLNICZEJ 24 WRZEŚNIA 2023 ROKU

  WYBORY DO RAD POWIATOWYCH MAZOWIECKIEJ IZBY ROLNICZEJ 24 WRZEŚNIA 2023 ROKU

  2023.08.21
 • 3 MAKOWSKI PODWIECZOREK POZARZĄDOWY

  3 MAKOWSKI PODWIECZOREK POZARZĄDOWY

  2023.08.17
  Już 22 sierpnia w Centrum Dialogu Kulturowego "Dom Wesołka" w  Makowie  odbędzie się "3 makowski podwieczorek pozarządowy" dedykowany organizacjom pozarządowym z terenu naszego miasta.
 • KUP BILET PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ KOLEI MAZOWIECKICH

  KUP BILET PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ KOLEI MAZOWIECKICH

  2023.08.17

  Nowoczesna i intuicyjna aplikacja mobilna KM to jedyna aplikacja umożliwiająca zakup biletów okresowych. Posiada funkcję automatycznego odnowienia biletu, odroczonej płatności oraz sugeruje najbardziej korzystną ofertę cenową.

 • OBOWIĄZKI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

  2023.08.08

  Szanowni Mieszkańcy,

  Dbałość o środowisko jest obowiązkiem każdego z nas.  Dotyczy to zarówno kwestii odpadów – prawidłowej segregacji, a przede wszystkim ograniczeniu ich powstawania, właściwej gospodarki wodno-ściekowej, jak również ochrony powietrza. Dlatego przypominamy:

  1. wszystkie podmioty, które nie są zobowiązane do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta, zobowiązane są do zawarcia umowy z  przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej (postanowienia rzeczonej umowy muszą zapewniać selektywny odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych tj. papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła, bioodpadów, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
  2. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość właściciele nieruchomości zobowiązani są do zaktualizowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  3. właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków) oraz posiadania dowodów uiszczania opłat za te usługi;
  4. od 1 stycznia 2023 r. nie należy eksploatować urządzeń grzewczych na paliwa stałe niespełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012.

Stronicowanie

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30