Treść strony

Centrum Dialogu Kulturowego "Dom Wesołka"

ul. Zielony Rynek 5

06-200 Maków Mazowiecki

tel. +48 29 640 78 90

Otwarcie Centrum Dialogu Kulturowego "Dom Wesołka"

26 kwietnia 2018 roku w towarzystwie Wicemarszałka Województwa Janiny Ewy Orzełowskiej, Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Mirosława Augustyniaka, Zastępcy Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych - Grzegorza Świętoreckiego, Kierownika Delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ostrołęce - Małgorzaty Balcerzak, lokalnych władz samorządowych, jednostek oświatowych, instytucji i przedsiębiorców, Rady Miejskiej oraz mieszkańców oficjalnie otwarto "Dom Wesołka" na część Izaaka Wesołka – Żyda, pierwszego autora monografii o Makowie Mazowieckim.
Przybyli goście wysłuchali prezentacji multimedialnej o historii budynku, a podczas poczęstunku mogli zapoznać się z ekspozycją materiałów składających się z treści pozostałych po ludności żydowskiej w Makowie Mazowieckim, w tym przejmujących wspomnień.
Zwieńczeniem tego uroczystego wydarzenia był energetyzujący, pełen wibracji i emocji koncert zespołu NeoKlez. Młodzi muzycy z Lublina zaprezentowali własne spojrzenie na muzykę klezmerską co na pewno na długo zostanie wszystkim przybyłym w pamięci.


***


Dzięki pozyskanej dotacji zabytkowy budynek bożnicy stał się miejscem spotkań, wydarzeń kulturalnych, oświatowych oraz artystycznych. Jest dostępny w sposób nieograniczony dla mieszkańców z wszystkich grup społecznych. Rewitalizacja budynku i nadanie mu nowych funkcji jest jedynym tego typu połączeniem zaplecza kulturalnego Miasta z jego wartością historyczną w regionie. W efekcie powstały pomieszczenia z przeznaczeniem na salę edukacyjno – konferencyjną, pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym, sanitarnym, magazynowym i porządkowym. Mimo, iż budynek od kilkunastu lat nie był zamieszkiwany i ulegał coraz większemu zniszczeniu, to zachowały się jeszcze cenne elementy dla tej architektury. Należą do nich cztery słupy Bimy – miejsca gdzie się modlono i czytano Torę. Pod tynkiem odkryto pozostałości polichromii, a pod podłogą elementy starej posadzki - co zostało dodatkowo wyeksponowane.
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Osi Priorytetowej V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe RPO WM 2014-2020. Cała wartość projektu wyniosła 1 623 097,37 zł. w tym dofinansowanie w wysokości 1 119 937,18 zł.

Zdjęcia przed remontem

  • Zdjęcia Bet-Hamidrasz przed remontem
  • Zdjęcia Bet-Hamidrasz przed remontem
  • Zdjęcia Bet-Hamidrasz przed remontem
  • Zdjęcia Bet-Hamidrasz przed remontem
  • Zdjęcia Bet-Hamidrasz przed remontem

Zdjęcia po remoncie

  • Zdjęcie Domu Wesołka po remoncie
  • Zdjęcie Domu Wesołka po remoncie
  • Zdjęcie Domu Wesołka po remoncie
  • Zdjęcie Domu Wesołka po remoncie
  • Zdjęcie Domu Wesołka po remoncie

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30