Treść strony

Związek Gmin Ziemi Makowskiej

Związek Gmin Ziemi Makowskiej powstał w 1996 r. z inicjatywy Burmistrzów i Wójtów okolicznych miejscowości, został wpisany w Rejestr Urzędu Rady Ministrów z datą 5 listopada 1996 r. pod pozycją 153. Związek realizuje następujące zadania publiczne gmin wchodzących w jego skład:

 1. prowadzeni wspólnych inwestycji w zakresie gazyfikacji,
 2. prowadzenie wspólnych inwestycji w zakresie ochrony środowiska, w szczególności:
  • wysypisk śmieci,
  • ujęć wody,
  • oczyszczalni ścieków,
 3. opracowywanie i realizację programów zagospodarowywania terenów o walorach przyrodniczo - krajoznawczych i turystycznych,
 4. opracowywanie ofert dla inwestycji turystycznych, krajowych i zagranicznych dotyczących możliwości i warunków uprawiania turystyki, rekreacji i wypoczynku oraz ich promocja,
 5. opracowywanie folderów i wydawnictw przedstawiających walory przyrodnicze i turystyczne gmin wchodzących w skład związku,
 6. nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z innymi związkami o podobnych zadaniach.

Pierwszym Przewodniczącym Zgromadzenia był Henryk Kozłowski, który był jednocześnie Wójtem Gminy Czerwonka. Na początku w skład Związku wchodziło 6 gmin, później przystąpiły kolejne 4 gminy.

Obecne władze Związku Gmin Ziemi Makowskiej

Podczas zebrania zostały wybrane nowe władze Zgromadzenia oraz Zarządu ZGZM.

W wyniku jednogłośnego głosowania, zdecydowano iż:

 • Przewodniczącym Zgromadzenia ZGZM został Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki - Tadeusz Ciak,
 • Zastępcą Przewodniczącego Zgromadzenia został Burmistrz Miasta Różan – Piotr Świderski,
 • Przewodniczącym Zarządu ZGZM został Wójt Gminy Karniewo – Michał Wojciech Jasiński,
 • Zastępcą Przewodniczącego Zarządu został Wójt Gminy Płoniawy Bramura - Jakub Dudek,
 • Zastępcą Przewodniczącego Zarządu został Wójt Gminy Sypniewo - Romasz Gisztarowicz,
 • Sekretarzem Zarządu został – Wójt Gminy Młynarze - Adam Rupiński,
 • Członek Zarządu - Wójt Gminy Czerwonka – Paweł Kacprzykowski.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jolanta Długołęcka – Zastepca Przewodniczącego Rady Miejskiej, członkami Komisji zostali: Rafał Grono – Przewodniczący Rady Gminy Sypniewo oraz Marcin Chrzanowski – Radny Rady Gminy Karniewo.

 • Logo ZGZM

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30