Treść strony

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe:

 1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Makowskiej, adres siedziby: ul. Moniuszki 6, 06- 200 Maków Mazowiecki
 2. Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim, adres siedziby: ul. Kopernika 2, 06-200 Maków Mazowiecki
 3. Stowarzyszenie Małe Księstwo Makowskie (strona: https://www.mkm.art.pl/)
 4. Fundacja „O Uśmiech Dziecka”, adres: Ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, 06-200 Maków Mazowiecki
 5. Fundacja „Kocham Maków” (strona: http://www.kochammakow.pl/)
 6. Stowarzyszenie „Orzyc” (strona: http://orzyc.org/)
 7. Związek Gmin Ziemi Makowskiej, adres: ul Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
 8. Stowarzyszenie LSSS Start (https://www.facebook.com/makowskakuzniatalentow/)
 9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” (http://www.lgdzielonyszlak.pl/news.php)


Terenowe jednostki organizacyjne:

 1. Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Ostrołęce z siedzibą w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 121, 06-200 Maków Mazowiecki
 2. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6, 06–200 Maków Mazowiecki
 3. Polski Związek Niewidomych Koło w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6, 06–200 Maków Mazowiecki
 4. Hufiec ZHP Maków Mazowiecki im. Szarych Szeregów, ul. Moniuszki 6 a, 06–200 Maków Mazowiecki
 5. Związek Kombatantów RP i B. Więźniów Politycznych Koło w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6, 06–200 Maków Mazowiecki
 6. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6, 06–200 Maków Mazowiecki
 7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6, 06–200 Maków Mazowiecki
 8. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Makowie Mazowieckim, ul. Mickiewicza 30, 06-200 Maków Mazowiecki


Osoby zainteresowane umieszczeniem logo swojego stowarzyszenia (zarejestrowanego na terenie miasta Maków Mazowiecki) – zapraszamy do kontaktu.

 

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30