Treść strony

NIEODPŁATNE PORADNICTWO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU MAKOWSKIEGO

Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, starosta od dnia 1 stycznia 2019 r. Ma obowiązek prowadzenia i publikowania Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnej dla mieszkańców Powiatu Makowskiego. Niniejsza Lista obejmuje w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, sprawy przeciwdziałania  przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, bezrobotnych, osób pokrzywdzonych przestępstwem, konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

 

  • Nieodpłatne poradnictwo dla mieszkańców Makowa Mazowieckiego

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 17:00 piątek 8:00 - 15:00