Treść strony

Aktualności 2022

Stronicowanie

 • ZA NAMI PEŁNE EMOCJI I DOBREJ MUZYKI DNI MAKOWA 2022!

  ZA NAMI PEŁNE EMOCJI I DOBREJ MUZYKI DNI MAKOWA 2022!

  2022.06.14

  W piątek na makowskim rynku rozpoczęły się spektakle teatralne dla dzieci: „Baśń o Piecuchu Najwspanialszym na świecie” w wykonaniu Teatru Barnaby, Przygody Wieśka i Cześka „Jak Wiesiek i Czesiek znaleźli apetyt” Teatru Delikates.

 • WYPEŁNIJ OBOWIĄZKOWĄ DEKLARACJĘ CEEB - MASZ CZAS DO 30 CZERWCA 2022 R.

  WYPEŁNIJ OBOWIĄZKOWĄ DEKLARACJĘ CEEB - MASZ CZAS DO 30 CZERWCA 2022 R.

  2022.06.13
 • DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ I PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA - ANKIETA

  DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ I PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA - ANKIETA

  2022.05.24

  Informujemy, że na terenie Miasta Maków Mazowiecki przeprowadzana jest diagnoza lokalnych zagrożeń i problemów społecznych polegająca na wypełnieniu stosownej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców oraz sprzedawców i właścicieli sklepów, w których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych.

 • CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW - NIEBAWEM MIJA TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI!

  CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW - NIEBAWEM MIJA TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI!

  2022.04.26

  Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. właściciele lub zarządzający budynkami lub lokalami mają czas, by złożyć deklarację o źródłach ogrzewania. Jest to związane z powstałą w ubiegłym roku Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków (CEEB), która nakłada taki obowiązek. 
  Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB).

  CEEB jest narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

  Powyższa ustawa nakłada nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW - musi złożyć specjalną deklarację. 

  Czym jest deklaracja?

  To rodzaj ankiety w której podaje się:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
  • adres e-mail (opcjonalnie).

  Kogo dotyczy deklaracja?

  • Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

  Kiedy składam deklarację?

  • Dla nowo powstałych budynków - w terminie 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
  • Dla istniejących budynków - w terminie 12 miesięcy licząc od 1 lipca 2021 r.

  W jaki sposób mogę złożyć deklarację?

  • W formie elektronicznej – poprzez portal zone.gunb.gov.pl (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu)
  • W formie papierowej – poprzez wypełnienie oraz złożenie odpowiedniego formularza (wzory dostępne w załącznikach) w Urzędzie Miasta.

  Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w wyznaczonym terminie grozi grzywna.

   

  Deklaracje oraz więcej szczegółych znajduje się w naszej zakładce:

  https://bip.makowmazowiecki.pl/392,ochrona-powietrza

 • ZASADY BEZPIECZNYCH WAKACJI

  ZASADY BEZPIECZNYCH WAKACJI

  2022.06.27

Stronicowanie

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30