Treść strony

Ścieżki edukacyjne na terenie Miasta

Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna "Maków bliżej natury"

Ścieżka o długości 1,2 km stanowi element łączący ścieżkę dydaktyczną w Parku Sapera ze ścieżką Nadleśnictwa Pułtusk, która swój początek ma przy ostatnim przystanku ścieżki "Maków Bliżej Natury". Wzdłuż ścieżki znajduje się sześć przystanków.

 • Pierwszy pełni funcję miejsca zbiórki grup będących uczestnikami zajęć dydaktycznych. Przystanek spełnia zadanie punktu rekreacyjno – wypoczynkowego promującego zdrowy, aktywny i pro ekologiczny styl życia.
 • Drugi przystanek ma za zadanie przybliżenie użytkownikom ścieżki informacji dot. Piękna doliny rzeki Orzyc z uwzględnieniem jej biegu, dokładnego położenia, walorów krajobrazowych.
 • Trzeci przystanek jest to ciąg pieszy o długości 240 m znajdujący się na szczycie wału oddzielającego Park Sapera od rzeki Orzyc. Z racji zainteresowania wędkarzy tym miejscem w punkcie informacyjnym zainstalowane zostały dwie tablice dydaktyczne o rybach zamieszkujących Orzyc oraz pobliski Zalew.
 • Czwarty przystanek powstał na początku ścieżki wiodącej wzdłuż rzeki Orzyc. Z racji stosunkowo dużej populacji bobrów żyjących w tym miejscu, tematem przewodnim kącika stał się bóbr.
 • Piąty przystanek to ścieżka biegnąca w dół Orzyca o długości 740 m. Wzdłuż ścieżki znajdują się tablice ze zwierzętami oraz gra edukacyjna "Na tropie Sarny". Można skorzystać także z pomostów, które służą do obserwacji w trudno dostepnych miejscach.
 • Szósty przystanek i ostatni to taras widokowy znajdujący się na wysokości około 10m nad korytem rzeki Orzyc, stanowiący bardzo atrakcyjny punkt obserwacyjny.
 • Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna "Maków bliżej natury"
 • Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna "Maków bliżej natury"
 • Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna "Maków bliżej natury"
 • Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna "Maków bliżej natury"

Ścieżka "Ja i przyroda zależymy od siebie"

W parku znajdują się mniejsze i większe drewniane tablice z informacjami o regulaminie parku i jego historia. Jest także pięć tablic – przystanków na których są przedstawione m.in. pokroje drzew, metody określania ich wieku czy system klasyfikacji roślin. Oprócz tego ścieżka składa się z siedemnastu punktów poznawania gatunków drzew, dwóch gier dydaktycznych interaktywnych i dwóch punktów obserwacyjnych flory i fauny wodnej z miejscami do poboru próbek wody do badań hydrobiologicznych.

 

 • Ścieżka edukacyjna "Ja i przyroda zależymy od siebie"
 • Ścieżka edukacyjna "Ja i przyroda zależymy od siebie"
 • Ścieżka edukacyjna "Ja i przyroda zależymy od siebie"
 • Ścieżka edukacyjna "Ja i przyroda zależymy od siebie"

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „GRZANKA”

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Grzanka” jest wspólnym projektem Nadleśnictwa Pułtusk i Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim, zlokalizowana jest na terenie Leśnictwa Ulaski, w kompleksie leśnym przyległym do granic miasta. Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Grzanka" pozwala na zapoznanie się z ciekawymi zbiorowiskami leśnymi oraz fauną i florą ziemi makowskiej, przypomina też jej historię z okresu II wojny światowej. Trasa ścieżki składa się z dwóch części - krótszej integracyjnej o długości 1,4 km, utwardzonej nawierzchni umożliwiającej spacery osobom niepełnosprawnym oraz dłuższej o długości 4,3 km. Na krótszej części ścieżki rozmieszczono siedem, na dłuższej zaś piętnaście przystanków dydaktycznych wyposażonych w tablice edukacyjne oraz dwa przystanki historyczne – miejsce upamiętniające 11 polaków rozstrzelanych przez hitlerowców i bunkier typu „Tobruk", stanowiący element niemieckiej linii obrony z okresu II wojny światowej. Pozostałe wyposażenie ścieżki stanowią ławostoły, ławki, wiata ogniskowa, platforma widokowa oraz kosze na śmieci.

 

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30