Treść strony

Rekreacja w Makowie Mazowieckim

Zalew miejski

Makowski zalew został sztucznie utworzony w latach 70. XX wieku przy rzece Orzyc. Zajmuje powierzchnię ok. 17 hektarów. Jest jednym z ulubionych miejsc wypoczynku i spacerów mieszkańców Makowa. Stanowi ponadto jeden z najpopularniejszych akwenów amatorów „moczenia kija” – jest licznie odwiedzany przez wędkarzy. Dzieci i młodzież może skorzystać z placu zabaw, Skateparku oraz boiska do gry w piłkę plażową, natomiast dzięki przystosowanej plaży latem mieszkańcy licznie korzystają z wodnych kąpieli. Do zalewu przylega wypożyczalnia sprzętu wodnego, gdzie można wypożyczyć kajaki na spływy urokliwą i spokojną rzeką Orzyc, ale także popływać po zalewie. Jeśli ktoś jest miłośnikiem spędzania czasu w ruchu, może śmiało spacerować dookoła zalewu jak również jeździć rowerem – sprzyja temu czyste powietrze, spokój oraz liczne ptactwo jakie zamieszkuje okolice zalewu.

  • Zalew miejski

Skwer Duński

Ogromną rolę w zakresie udzielania pomocy zdrowotnej dla mieszkańców miasta i powiatu odegrał Duński Czerwony Krzyż. Misja ‘Ratujcie Dzieci’ przybyła do Makowa 1 maja 1946 roku i przez dwa lata prowadziła szeroką działalność charytatywną. Na ulicy Mickiewicza wyremontowano poniemieckie pomieszczenia i w nich urządzono szpital z 50 łóżkami.  Zatrudniono dwóch lekarzy i dziesięć pielęgniarek. Potem szpital przekazano władzom polskim.
Duńczycy udzielali pomocy medycznej, zaopatrywali mieszkańców w żywność i lekarstwa oraz inne środki potrzebne do życia. Społeczeństwo makowskie podziękowało Misji Duńskiego Czerwonego za szlachetną pomoc i działalność, wmurowując w ścianę budynku szpitala tablicę upamiętniającą ich pobyt. Tablica znajdowała się na budynku ówczesnego szpitala na ulicy Mickiewicza. Skwer przy ulicy Moniuszki nazwano ‘Skwerem Duńskim’.
W dniu 22 grudnia 1983 roku uroczyście oddano nowy budynek Szpitala Rejonowego przy ulicy Witosa do dyspozycji dyrektora ZOZ- u.
27 października 1988 roku w szpitalu złożyła wizytę Delegacja Duńskiego Czerwonego Krzyża i wówczas odsłonięto tablicę z nazwą ulicy Duńskiego Czerwonego Krzyża. W dniu 16 grudnia 1990 roku szpital przyjął imię Duńskiego Czerwonego Krzyża. Makowianie podziękowali Misji za udzieloną pomoc wmurowaniem pamiątkowej tablicy, nazwą ulicy i nazwą skwerku, i nadaniem imienia szpitalowi.

Rynek

Centrum miasta stanowi prostokątny rynek, z charakterystyczną dla miast średniowiecznych szachownicą ulic. Dawniej w centrum miasta znajdował się plac targowy pokryty brukiem. Każda z ulic otaczających Rynek ma swojego patrona – ważną dla historii miasta osobowość:

  • Edmund Płoski prawnik, współorganizator ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich, jeden z przywódców partii Proletariat.
  • Stanisław Artyfikiewicz pierwszy burmistrz Makowa po odzyskaniu w 1918 r. niepodległości.
  • Ksiądz Dziekan Jan Zaręba proboszcz parafii makowskiej od 1928 r.; wybitny społecznik, inicjator licznych przedsięwzięć dobroczynnych, oświatowych i kulturalnych.
  • Izaak Wesołek autor wydanej w 1938 r. ‘Monografii miasta Maków Maz.’ kierownik powszechnej szkoły żydowskiej.
  • Rynek Miasta

Park Sapera

Na wprost budynku ‘Turbiny’ po przejściu przez drewniany most, znajduje się Park Sapera. Park Sapera powstał w połowie lat 60-tych. Zajmuje obszar 5,5 ha położony w południowo-wschodniej części miasta. Park, podobnie jak zbiornik retencyjny (tzw. Zalew), powstał na łąkach w starorzeczu rzeki Orzyc. Rzeka stanowi jednocześnie jego zachodnią i południową granicę. Ze względu na położenie, teren parku ze wszystkich stron otoczony jest wałami ziemnymi. Od północy Park ogranicza tranzytowy szlak komunikacyjny (wschód-zachód). Wschodnią granicą jest skarpa tarasu zalewowego z zabudowaniami domów jednorodzinnych. Przy południowo-wschodniej części parku mieści się mogiła ‘Pod górami’ pamiątka po egzekucji wykonanej 1 września 1941 roku przez hitlerowców na 20 mieszkańcach Makowa.

  • Śluza przy parku Sapera

Cmentarz Wojenny Żołnierzy Radzieckich

Znajduje się na skraju lasu Grzanka i zaliczany jest do największych i najładniej położonych cmentarzy wojennych w Polsce. Pochowanych jest tu ponad 15 500 żołnierzy radzieckich, którzy zginęli podczas wyzwalania Makowa i ziemi makowskiej. Żołnierze spoczywają w 614 zbiorowych i 50 pojedynczych mogiłach. Zmiany polityczne, które dokonały się w latach 90. XX w. spowodowały, że do Makowa przyjeżdża coraz więcej Rosjan, którzy odnaleźli tu swoich bliskich. W roku 2006 cmentarz został odnowiony z funduszy Ambasady federacji Rosyjskiej.

  • Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej

Stary cmentarz parafialny – miejsce pamięci narodowej

Znajduje się pomiędzy ulicami Moniuszki i Armii Krajowej. W czasie ostatniej wojny został zamieniony przez Niemców na park. Przez lata miejsce to pozostawało w stanie zdziczenia 1993 r. uchwałą Rady Miasta cmentarz został uznany za Miejsce Pamięci Narodowej. Znajdują się tu ślady najważniejszych wydarzeń historycznych rozgrywających się na ziemi makowskiej: mogiła Powstańców Styczniowych 1863 r., mogiła żołnierzy poległych w wojnie 1920 r., kwatera żołnierzy niemieckich z 1914 r., pomniki poświęcone bohaterom II wojny światowej oraz nauczycielom działającym w tajnym nauczaniu.

  • Stary cmentarz parafialny – miejsce pamięci narodowej

Pomnik ‘Chwała Poległym Saperom’

Znajduje się w miejskim parku Sapera, ufundowany został z okazji 60 rocznicy rozminowania ziemi makowskiej z inicjatywy władz miasta i TMZM. Uroczystościom odsłonięcia pomnika towarzyszyła sesja naukowa ‘Saperzy polscy w operacji rozminowania terytorium kraju na ziemi makowskiej’. Materiały z tej sesji w postaci publikacji książkowej dostępne są w bibliotece publicznej.

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30