Treść strony

Wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowej

I. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 roku poz. 1044 ze zm.).

II. Wymagane dokumenty

  • Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
  • Dokumenty potwierdzające słuszność żądania

III. Termin załatwienia sprawy
W terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Po rozpatrzeniu wniosku – decyzja zostanie przesłana na adres podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

IV. Opłaty
Nie pobiera się opłat.

V. Istotne informacje
Sprawę można załatwić w Wydziale  Budżetu i Finansów w pokoju nr 2 w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
Przyjęcia interesantów w godzinach pracy urzędu
tel. (29) 7142143
e-mail : katarzyna.brdekiewicz @makowmazowiecki.pl

W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (ustawa – Ordynacja podatkowa).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Budżetu i Finansów.

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30