Treść strony

Aktualności 2022

Stronicowanie

 • 17 LUTY - ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA

  17 LUTY - ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA

  2022.02.17

  Co roku na całym świecie obchodzony jest Dzień Kota. Święto to ustanowiono we Włoszech nie tylko ze względu na popularność tych miłych domowych zwierząt, ale również żeby zwrócić uwagę na ciężki los porzuconych i bezdomnych kotów.
  W związku z tym serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom za opiekę nad bezdomnymi kotami!!! Jesteście wielcy!!!

 • DOFINANSOWANIE "MAZOWIECKIEGO PROGRAMU PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW DO NAUCZANIA ZDALNEGO"

  DOFINANSOWANIE "MAZOWIECKIEGO PROGRAMU PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW DO NAUCZANIA ZDALNEGO"

  2022.02.17

  Miasto Maków Mazowiecki w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

 • I SPOTKANIE MIEJSCOWEJ RADY POŻYTKU PUBLICZNEGO

  I SPOTKANIE MIEJSKIEJ RADY POŻYTKU PUBLICZNEGO

  2022.02.17

  16 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim. Po uroczystym otwarciu spotkania, Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak wręczył wszystkim zebranym osobom Akty Powołania. Następnie spośród zebranych członków za pomocą głosowania został wybrany Przewodniczący Rady, którym został Andrzej Tartanus natomiast stanowisko Wiceprzewodniczącego otrzymał Lech Gadomski.

 • ZBIÓRKA KARMY DLA WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW Z NASZEGO MIASTA

  ZBIÓRKA KARMY DLA WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW Z NASZEGO MIASTA

  2022.02.14

  Z okazji Światowego Dnia KOTA Miasto Maków Mazowiecki w dniach 17-28.02.2022 r. organizuje zbiórkę karmy (mokrej i suchej) dla potrzebujących kociaków.

 • UMOWA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NASZEGO MIASTA – PODPISANA!

  UMOWA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NASZEGO MIASTA – PODPISANA!

  2022.02.10

  To kolejny krok w kierunku ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprawę sprawności systemów ogrzewania w przedmiotowych obiektach i zmniejszenie energochłonności budynków, a tym samym zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków i poprawę ich stanu technicznego oraz komfortu użytkowania. Obok aspektów ekologicznych ważne też jest to, iż dzięki takim projektom wpływamy na optymalizację kosztów eksploatacji tych obiektów, wzrost ich estetyki i funkcjonalności, poprawiając tym samym atrakcyjność infrastruktury społecznej na terenie Makowa Mazowieckiego.

  Inwestycja obejmie swoim zakresem termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w tym wymianę systemu centralnego ogrzewania, termomodernizację pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu ogrzewania i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w tym wymianę źródła ciepła.

  Niniejszy projekt jest komplementarny z innymi przedsięwzięciami realizowanymi przez miasto Maków Mazowiecki, mającymi na celu osiągnięcie efektywności energetycznej. W ostatnich latach Miasto, przy udziale środków zewnętrznych zrealizowało m.in. następujące inwestycje: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki, Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Makowie Mazowieckim, czy "Poprawa jakości zamieszkania poprzez modernizację części wspólnych budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza w Makowie Mazowieckim.

  W czwartkowym podpisaniu umowy udział wzięły członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego - Janina Ewa Orzełowska oraz Elżbieta Lanc. Swój udział w tym, jak i wielu innych projektach miał również Radny Sejmiku Województwa - Mirosław Augustyniak, któremu bardzo dziękujemy za wsparcie działań naszego samorządu. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”. Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 1 923 086,96 zł., kwota dofinansowania 1 192 329,39 zł.

Stronicowanie

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30