Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • ZAPRASZAMY WYSTAWCÓW NA JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2022

  ZAPRASZAMY WYSTAWCÓW NA JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2022

  2022.10.28
 • INFORMACJA O PLANOWANEJ PREFERENCYJNEJ SPRZEDAŻY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

  INFORMACJA O PLANOWANEJ PREFERENCYJNEJ SPRZEDAŻY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

  2022.10.25

          Miasto Maków Mazowiecki informuje, iż planuje udzielić pomocy Mieszkańcom Miasta w zakupie po preferencyjnych cenach paliwa stałego – węgla kamiennego. Do zakupu preferencyjnego będą uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

          W związku z koniecznością określenia potrzeb w tym zakresie, prosimy o złożenie wniosku, którego wzór udostępniony został poniżej.

          Wnioski należy składać do dnia 4 listopada 2022 roku na Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ulicy Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki.

 • ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA ULICY CMENTARNEJ OD 31 PAŹDZIERNIKA DO 2 LISTOPADA 2022 R.

  ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA ULICY CMENTARNEJ OD 31 PAŹDZIERNIKA DO 2 LISTOPADA 2022 R.

  2022.10.19

  Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim informuje, że w dniach od 31.10.2022 r. (poniedziałek od godziny 8:00) do 02.11.2022 r. (środy do godziny 07:00) ulica Cmentarna będzie ulicą jednokierunkową – z wjazdem z ulicy Moniuszki a wyjazdem w ulicę Armii Krajowej.

 • Zapraszamy do konsultacji w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

  Zapraszamy do konsultacji w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

  2022.10.18

  Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

   

  Szczegóły tutaj

 • Ogłoszenie Zarządu Powiatu o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim

  Ogłoszenie Zarządu Powiatu o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim

  2022.10.17

  Działając na podstawie uchwały Nr XLVI/318/22 Rady Powiatu z dnia 4 października 2022 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim oraz trybu powoływania jej członków Zarząd Powiatu w Makowie Mazowieckim ogłasza nabór kandydatów na członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim, spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie powiatu.

  Wypełnioną Kartę zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy złożyć do urzędu gminy właściwego pod względem siedziby organizacji w terminie określonym w pkt 1 Ogłoszenia o naborze.

 • DARMOWY TRANSPORT NA 1 LISTOPADA 2022 R.

  DARMOWY TRANSPORT NA 1 LISTOPADA 2022 R.

  2022.10.17
 • ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

  ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

  2022.10.14
 • MODERNIZACJA ŚWIETLICY DZIAŁKOWCÓW WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA DLA ROD METALOWIEC

  MODERNIZACJA ŚWIETLICY DZIAŁKOWCÓW WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA DLA ROD METALOWIEC

  2022.10.10

  Ruszyły prace związane z modernizacją świetlicy działkowców w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Metalowiec. W ramach zadania za kwotę: 40.000,00 złotych zostanie wyremontowana świetlica, zakupione zostanie wyposażenie do świetlicy oraz elektronarzędzia do prac ogrodowych.

 • ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

  2022.10.10
 • Tabletki z jodkiem potasu dla ludności trafiły już do Makowa Mazowieckiego

  Tabletki z jodkiem potasu dla ludności trafiły już do Makowa Mazowieckiego

  2022.10.03

  W związku z zaleceniem Wojewody Mazowieckiego ze względu na walki w rejonie elektrowni na Ukrainie, do sztabów kryzysowych gmin powiatu makowskiego trafiły tabletki z jodkiem potasu. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana w całym kraju na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewniło, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela Polski. „Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów - przypomniało MSWiA.”

  W Makowie Mazowiecki utworzono punkty,  w których na wyraźny sygnał MSWiA będzie można otrzymać jodek potasu. DO TEGO MOMENTU PUNKTY WYDAWANIA PREPARATU BĘDĄ NIECZYNNE, WIĘC NIE MA KONIECZNOŚCI UDAWANIA SIĘ DO NICH.

  1. Wanta Anna Machnicka, Krzysztof Machnicki Przychodnia Lekarska S.C., ul. Polna 1
  2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów (SOR), ul. Witosa 2
  3. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie Podstawowa Opieka Zdrowotna Filia w Makowie Mazowieckim, ul. Kopernika 3
  4. Apteka Joanna Ostrowska, ul. Polna 11
  5. Apteka s.c Mgr Farm. Wiesława Dobrosielska, Bronisław Dobrosielski, ul. 1 Maja 12
  6. Packo D.G. Apteka. S.j., ul. Rynek 15
  7. Apteka „Przyjazna”, ul. Witosa 2
  8. Klub Senior +/ Harcówka w Makowie Mazowieckim, ul. Stanisława Moniuszki 6A
  9. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Generała Puławskiego 15

Stronicowanie

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30