Treść strony

Aktualności 2020

Stronicowanie

 • ŻYCZENIA DLA WSZYSTKICH DZIECI

  ŻYCZENIA DLA WSZYSTKICH DZIECI

  2020.06.01
 • BURMISTRZ MIASTA ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z DOFINANSOWANIA DO ZABIEGÓW KASTRACJI PSÓW ORAZ KOTÓW

  BURMISTRZ MIASTA ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z DOFINANSOWANIA DO ZABIEGÓW KASTRACJI PSÓW ORAZ KOTÓW

  2020.05.29
 • PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - NABÓR WNIOSKÓW NA NOWYCH ZASADACH

  PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - NABÓR WNIOSKÓW NA NOWYCH ZASADACH

  2020.05.28
 • DZIEŃ DZIECKA ONLINE

  DZIEŃ DZIECKA ONLINE

  2020.05.27
 • Z OKAZJI DNIA MAMY...

  Z OKAZJI DNIA MAMY...

  2020.05.26
 • MÓJ FIKCYJNY PRZYJACIEL - KONKURS PLASTYCZNY

  MÓJ FIKCYJNY PRZYJACIEL - KONKURS PLASTYCZNY

  2020.05.25
 • WYTYCZNE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI WYTWARZANYMI W CZASIE WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM

  WYTYCZNE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI WYTWARZANYMI W CZASIE WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM

  2020.05.22
 • ZAPRASZAMY NA AKCJĘ KRWIODAWSTWA - 30 MAJA 2020 - MAKOWSKI RYNEK

  ZAPRASZAMY NA AKCJĘ KRWIODAWSTWA - 30 MAJA 2020 - MAKOWSKI RYNEK

  2020.05.21
 • Z OKAZJI DNIA BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK...

  Z OKAZJI DNIA BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK...

  2020.05.08
 • KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 7 MAJA 2020 R.

  KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 7 MAJA 2020 R.

  2020.05.08

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

  Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

  W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

  Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

  Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

  Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

  1)    wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;

  2)    nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących  przewidywanych zachowań wyborczych;

  3)    lokale wyborcze pozostaną zamknięte.


  Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

  Przewodniczący Sylwester Marciniak

  Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak

  Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

  Członkowie:

  Ryszard Balicki, Liwiusz Laska, Dariusz Lasocki, Maciej Miłosz, Arkadiusz Pikulik, Konrad Składowski

Stronicowanie

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30