Treść strony

Aktualności 2020

Stronicowanie

 • POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 – JAKIE BĘDĄ PYTANIA?

  POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 – JAKIE BĘDĄ PYTANIA?

  2020.08.19

  Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników.
  Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego  jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego.
  Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r, ale pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Warto poświęcić chwilę na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.
  Zakres tematyczny formularza spisowego (działy):
  – użytkowanie gruntów;
  – powierzchnia zasiewów;
  – zwierzęta gospodarskie;
  – nawożenie;
  – ochrona roślin; 
  – budynki gospodarskie;
  – ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;
  – działalność gospodarcza;
  – struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego;
  – aktywność ekonomiczna;
  – chów i hodowla ryb.

  Szczegółowy opis poszczególnych działów: https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec#sppb-addon-wrapper-1595423106376  
  WAŻNE! W spisie nie będzie pytań o majątek rolników ani o wysokość dochodów. W przypadku dochodów wymagane będzie tylko podanie informacji, jaki w przybliżeniu procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty. 
  Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

 • Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj”

  Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj”

  2020.08.19

  Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj." jest kontynuacją kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog" oraz „Zaproś kominiarza". Celem naszej kampanii społecznej jest, aby z roku na rok z powodzeniem zwiększała się liczba domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami bez zagrożeń, jakie wynikają z zapominania, dlaczego przewody kominowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem powinny spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w przepisach techniczno-budowlanych przywołanych w każdej kolejnej Ustawie Prawo Budowlane oraz w przedmiotowych normach budowlanych dotyczących przewodów kominowych i wentylacji.

 • DZIĘKUJEMY ZA ODDANIE CZCI „BOHATEROM POLEGŁYM W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ”

  DZIĘKUJEMY ZA ODDANIE CZCI „BOHATEROM POLEGŁYM W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ”

  2020.08.17

  Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego miały wyjątkowe znaczenie. Minęło równo 100 lat od zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku zwyczajowo nazywaną Cudem nad Wisłą. U progu spodziewanej przez wielu klęski, oddziały Wojska Polskiego zdołały odepchnąć i pokonać nacierającą Armię Radziecką. Zwycięstwo Polski w tej bitwie pozwoliło zachować niepodległość dopiero co odradzającej się Rzeczypospolitej, a do tego przekreśliło radzieckie zamiary ofensywy na Europę Zachodnią. 
  Pomimo sytuacji epidemicznej w naszym kraju, Miasto dołożyło wszelkich starań, aby zorganizować uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 100 lat. Dziękujemy wszystkim przedstawicielom makowskich instytucji, którzy z zachowaniem obowiązujących obostrzeń oddali hołd poległym i złożyli wieńce pod pomnikiem „Bohaterom poległym w walce o niepodległość”. Po uroczystości w kościele p.w. Bożego Ciała w Makowie Mazowieckim odbyła się zgodnie z tradycją Msza Św. w intencji Ojczyzny. 

 • MAKÓW POWOLI WRACA DO ORGANIZACJI NIEWIELKICH WYDARZEŃ DLA MIESZKAŃCÓW

  MAKÓW POWOLI WRACA DO ORGANIZACJI NIEWIELKICH WYDARZEŃ DLA MIESZKAŃCÓW

  2020.08.17

  Po dłuuugiej "Covidowej" przerwie w naszym Makowie przy zachowaniu nadal obowiązujących obostrzeń wracamy powoli do organizacji niewielkich wydarzeń i imprez plenerowych.
  W piątek w ubiegłym tygodniu w Parku Sapera odbył się Dzień Baniek Mydlanych oraz Święto kolorów Holiki - co cieszyło się sporym zadowoleniem dzieci i młodzieży. Natomiast wieczorem Ci nieco starsi mogli ponownie po niespełna rocznej przerwie ułożyć się wygodnie na leżakach na makowskim Rynku by "pod chmurką" wspólnie obejrzeć pierwszy w tym roku film.
  Przypominamy, że kolejne kino plenerowe odbędzie się w tym tygodniu w sobotę o godz. 20:30, gdzie zostanie wyemitowany wspaniały, wzruszający film pt. Ukryte piękno z Willem Smith'em w roli głównej, na który serdecznie zapraszamy.

 • ZAPRASZAMY NA KINO PLENEROWE

  ZAPRASZAMY NA KINO PLENEROWE

  2020.08.11
 • ZAPRASZAMY NA ŚWIĘTO KOLORÓW HOLIKI - 14 SIERPNIA PARK SAPERA

  ZAPRASZAMY NA ŚWIĘTO KOLORÓW HOLIKI - 14 SIERPNIA PARK SAPERA

  2020.08.11
 • KILKA SŁÓW NA TEMAT PRZYTULISKA NASZE CZTERY ŁAPY

  KILKA SŁÓW NA TEMAT PRZYTULISKA NASZE CZTERY ŁAPY

  2020.08.07

  Przytulisko istnieje dzięki zaangażowaniu grupy wolontariuszy, którzy poszukują nowych domów dla psów znalezionych na terenie naszego miasta i dla których misją jest pomoc zwierzętom bezdomnym i uwrażliwianie społeczeństwa na ich potrzeby. Zaangażowanie wolontariuszy w przytulisku zyskało sobie pełną społeczną akceptację i pozytywne reakcje mieszkańców miasta, o czym świadczyć mogą cieszące się uznaniem częste zbiórki karmy, koców i innych artykułów dla psów, czy też rozwinięte akcje adopcyjne organizowane na różnych imprezach i festynach miejskich. Jednakże zapisy ustawy o ochronie zwierząt nie przewidują (a w ocenie niektórych nie dają możliwości) prowadzenia tego typu działalności, co bardzo komplikuje sytuację. Zapewniam wszystkich, że Miasto w dalszym ciągu deklaruje chęć i gotowość dalszej współpracy (pod warunkiem znalezienia legalnego i dobrego rozwiązania). Jedno jest pewne nikt z nas nie stoi ponad prawem i wszyscy jesteśmy zobowiązani do jego przestrzegania. Jednak brak zrozumienia ducha prawa jest przyczyną wielu złych decyzji i krzywdzącego podejścia do intencji osób zainteresowanych i samych norm. Bo porównajmy jak żyją zwierzęta w naszym Przytulisku, a jak w wielu schroniskach? Jaki procent tych zwierząt znajduje nowe domy? Jaką opiekę mają te zwierzęta? Odpowiedź jest jasna i jednoznaczna, a chyba o to chodziło tworzącym ustawę o ochronie zwierząt.

  Burmistrz Miasta
  Tadeusz Ciak

 • RIO WYDAŁA POZYTYWNĄ OCENĘ PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO

  RIO WYDAŁA POZYTYWNĄ OCENĘ PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO

  2020.08.07

  Jednostki samorządu terytorialnego nie rzadziej niż raz na cztery lata podlegają kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zakończyli kontrolę w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim, która trwała od 29.05.2020 r. do 24.07.2020 r.
  Kontroli podlegały zagadnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych, w tym w szczególności: gospodarka finansowa miasta, zagadnienia związane z podatkami i opłatami lokalnymi, gospodarowanie mieniem komunalnym oraz procedury zamówień publicznych. 
  Podczas omówienia kontroli, które odbyło się 27 lipca 2020 r. Inspektorzy kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie podkreśli bardzo dobre wyniki pracy urzędników w zakresie powierzonych im zadań, a zwłaszcza Referatu Budżetu i Finansów, o czym świadczy brak wniosków dotyczących obszarów do naprawy. 

  Skarbnik Miasta 
  Monika Wołosz

 • OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

  OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

  2020.08.06
 • ROLNIKU, PRZYGOTUJ SIĘ DO SPISU!

  ROLNIKU, PRZYGOTUJ SIĘ DO SPISU!

  2020.08.03

  Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem. Bo nawet w naszym mieście mieszkają rolnicy objęci obowiązkiem udziału w Powszechnym Spisie Rolnym.

Stronicowanie

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30