Treść strony

Aktualności 2020

Stronicowanie

 • ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

  ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

  2020.10.27
 • 1 LISTOPAD 2020 R.

  1 LISTOPAD 2020 R.

  2020.10.26

  Ze względu na dynamiczną sytuacją epidemiczną informujemy, że musimy zrezygnować z komunikacji miejskiej na 1 listopada. Pomimo dołożonych starań i uzgodnień związanych z transportem mieszkańców na cmentarz i z powrotem, COVID-19 burzy nasze plany i cele.

 • SPIS ROLNY – BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I DANYCH TO PRIORYTET!

  SPIS ROLNY – BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I DANYCH TO PRIORYTET!

  2020.10.21

  Trwający Powszechny Spis Rolny to wyjątkowy czas próby dla statystyki publicznej. Aktualnie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa rachmistrzom i rolnikom w czasach pandemii. Nie zapominamy również o gromadzonych danych.

  Po pierwsze – człowiek

  Ze względu na stan zagrożenia zdrowotnego Centralne Biuro Spisowe wstrzymało na początku października możliwość kontaktów bezpośrednich rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych. Jednak ze względu na liczne sygnały zgłaszane przez rolników czekających na wizytę rachmistrzów oraz gotowość pracowników statystyki do służby w warunkach zwiększonego zagrożenia, Centralne Biuro Spisowe dopuściło możliwość realizacji od 10 października wywiadów bezpośrednich. Troska o bezpieczeństwo rachmistrzów i rolników spowodowała wprowadzenie  szczególnych zasady w kontaktach z respondentami. Maseczki, żele i wywiady na otwartym terenie stały się już normą.

  Użytkownik gospodarstwa rolnego, który ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien przekazać rachmistrzowi nr telefonu w celu odbycia obowiązkowego wywiadu.

  Po drugie – ochrona danych

  Informacje o jednostkowych gospodarstwach rolnych zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego NIE BĘDĄ NIGDZIE I NIKOMU UDOSTĘPNIANE! Gwarantują to zarówno rygorystyczne procedury prawne, jak i nowoczesna infrastruktura informatyczna statystyki publicznej.

  Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej informacje statystyczne dotyczące pojedynczego gospodarstwa podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych w formie zbiorczej. Udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych celów niż podane w ustawie jest zabronione (tajemnica statystyczna).

  Powyższy zapis oznacza, że DANYCH ZEBRANYCH OD UŻYTKOWNIKA GOSPODARSTWA NIE MOŻNA UDOSTĘPNIAĆ NIKOMU – nawet organom ścigania i prokuraturze!!!

  Zapis o tajemnicy statystycznej obowiązuje też wszystkich rachmistrzów! Przed podjęciem pracy przy spisie rolnym złożyli oni przysięgę, w której zobowiązali się do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Jej złamanie grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi – nawet karą pozbawienia wolności do lat 3!

  Bezpieczne metody zbierania i przechowywania danych

  Dane spisowe są zbierane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Zarówno samospis internetowy, jak i spis przez telefon, odbywają się za pośrednictwem nowoczesnych i odpowiednio zabezpieczonych systemów teleinformatycznych.

  Bezpieczne są też dane zgromadzone i przechowywane w bazach statystyki publicznej. Dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy statystyki publicznej. Podmiotom zewnętrznym te dane są przekazywane jedynie w formie zbiorczej, gdzie nie można zidentyfikować pojedynczego gospodarstwa.

  Warto więc porzucić wszelkie wątpliwości związane z bezpieczeństwem udziału w spisie rolnym i wypełnić obowiązek spisania się jak najszybciej.

  Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/

 • OFERTA KULTURALNA NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ Z ZACHOWANIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

  OFERTA KULTURALNA NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ Z ZACHOWANIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

  2020.10.20

  Zapraszamy do Kina Mazowsze na ciekawe propozycje filmowe:

  22 października 2020 r. o godzinie 17:00 komediodramat "BABYTEETH" nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Po projekcji dyskusja online prowadzona przez dr Karola Jachymka.

 • ODWOŁANY ART. FESTIWAL I ZLOT FOOD TRUCKÓW W MAKOWIE MAZOWIECKIM

  ODWOŁANY ART. FESTIWAL I ZLOT FOOD TRUCKÓW W MAKOWIE MAZOWIECKIM

  2020.10.16
 • ...okazji Dnia Edukacji Narodowej...

  ...z okazji Dnia Edukacji Narodowej...

  2020.10.14
 • 13 października - Dzień Ratownictwa Medycznego

  13 października - Dzień Ratownictwa Medycznego

  2020.10.13
  Dzisiaj, czyli 13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego, dlatego składamy najlepsze życzenia dla wszystkich pracowników systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - ratowników, dyspozytorów, pielęgniarek i lekarzy, a także wszystkim osobom zaangażowanym w szerzenie idei ratownictwa i pierwszej pomocy.
  Dziękujemy Wam za Waszą ochronę, która szczególnie w dzisiejszych czasach trudnych dla nas wszystkich jest na wagę złota.
 • SPIS ROLNY – CZĘŚCIOWO PRZYWRÓCONO WYWIADY BEZPOŚREDNIE

  SPIS ROLNY – CZĘŚCIOWO PRZYWRÓCONO WYWIADY BEZPOŚREDNIE

  2020.10.13

  W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!

  Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony przez rachmistrza pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Aktualne zasady i ograniczenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

  Rachmistrze będą bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. Identyczne zasady bezpieczeństwa musi również zachować użytkownik gospodarstwa rolnego, który zgodzi się na wywiad bezpośredni.

  Jeśli to możliwe, wywiad przeprowadza się w terenie otwartym. Jeśli rachmistrz wybierze opcję spisu telefonicznego, zadzwoni do rolnika z numeru: 22 279 99 99 lub 22 666 66 62.

  Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien podać rachmistrzowi numer telefonu i termin, w którym można przeprowadzić wywiad przez telefon.

  Wywiad bezpośredni nie może być prowadzony z użytkownikami gospodarstw rolnych objętymi kwarantanną i izolacją domową. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad musi być przeprowadzony przez telefon.

  Każdy rachmistrz posiada imienną legitymację ze zdjęciem. Rolnik może też sprawdzić tożsamość rachmistrza na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ oraz pod numerem infolinii spisowej  (22) 279 99 99.

   

 • ART. FESTIWAL I ZLOT FOOD TRUCKÓW W MAKOWIE MAZOWIECKIM

  ART. FESTIWAL I ZLOT FOOD TRUCKÓW W MAKOWIE MAZOWIECKIM

  2020.10.12

  Zapraszamy 23-25 października na Rynek w Makowie Mazowieckim, na którym odbędzie się Festiwal Rękodzieła i Produktów Artystycznych oraz Uczta Uliczna.

 • alt="wręczenie nagrody dla Burmistrza Miasta"

  MAKÓW WYSOKO W RANKINGU „WSPÓLNOTY”

  2020.10.09

  W corocznym rankingu inwestycyjnym magazynu „Wspólnota” Maków Mazowiecki otrzymał siódmą pozycję w kategorii Miasta Powiatowe. Ranking wydatków inwestycyjnych to jedno z najważniejszych zestawień pokazujących aktywność samorządów w Polsce. Statystyka ta daje rzetelny obraz dynamiki rozwoju danego samorządu, znalezienie się wśród dziesiątki spośród 267 miast jest dużym sukcesem, a utrzymanie się po raz kolejny na tej liście daje pewność dobrze wykonanej pracy. Ogłoszenie wyników rankingów pisma „Wspólnota” odbyło się 7 październik podczas Gali Inwestorów Samorządowych zorganizowanej w ramach XVIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach (7-8.10.2020 r.). Podczas uroczystości Maków Mazowiecki reprezentował Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak. W rankingu inwestycyjnym brane są pod uwagę wszystkie wydatki majątkowe poniesione w ciągu ostatnich trzech lat. W ubiegłorocznej edycji rankingu nasze miasto znalazło się na 9 pozycji. - To kolejna wysoka lokata naszego miasta w ogólnopolskim rankingu, z której bardzo się cieszę. Od wielu lat staramy się tak planować inwestycje i w taki sposób podejmować wszelkie działania, aby jak najlepiej służyły naszym mieszkańcom. Dotyczy to szczególnie roku 2018 kiedy rozpoczęliśmy realizację wielu projektów. Rewitalizacja zdegradowanego centrum miasta, rewitalizacja budynków przy ul. Mickiewicza, budowa stref rekreacji, utworzenie nowej świetlicy środowiskowej przy ul. Grabowej, stworzenie warunków do funkcjonowania Klubu Seniora, powstanie pierwszego Centrum Społeczno-Kulturalnego Dom Wesołka. A oprócz tego realizacja mniejszych przedsięwzięć finansowanych z programów krajowych lub z budżetu gminy, w tym modernizacja dróg i chodników, oświetlenie, remonty i inwestycje w placówkach oświatowych. To wyróżnienie jest dedykowane wszystkim mieszkańcom naszego miasta, ale w szczególności swój niewątpliwy udział mają tu Radni Rady Miejskiej, a także miejscy urzędnicy, którym serdecznie dziękuję. Oczywiście nie byłoby to też możliwe bez otwartości na nasze problemy Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz władz centralnych. Nagroda ta, jest też potwierdzeniem, że swoją pracę wykonujemy bardzo dobrze, a rozwój miasta zmierza we właściwym kierunku. Rankingi dopingują nas także do jeszcze lepszej i bardziej wytężonej pracy - tłumaczy burmistrz Tadeusz Ciak.

Stronicowanie

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30