Treść strony

Aktualności 2020

Stronicowanie

 • UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W MAKOWIE MAZOWIECKIM

  UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W MAKOWIE MAZOWIECKIM

  2020.11.10

  10 listopada Proboszcz Parafii św. Józefa w obecności Burmistrza Miasta i Radnych Miejskich poświęcił cmentarz komunalny w Makowie Mazowieckim. Ze względu na panującą pandemię uroczystość miała charakter symboliczny.

 • CO BY SIĘ STAŁO, GDYBY NIE BYŁO SPISU ROLNEGO…

  CO BY SIĘ STAŁO, GDYBY NIE BYŁO SPISU ROLNEGO…

  2020.11.06

  Wielu rolników zapomina, jak ważny jest spis rolny - jak dotąd na Mazowszu z tego obowiązku wywiązał się zaledwie co trzeci użytkownik gospodarstwa rolnego. Jeśli ten wynik się znacząco nie poprawi, polskiemu rolnictwu grożą bardzo poważne konsekwencje w przyszłości.

  Rolnicy powinni pamiętać, że najważniejszym i ostatecznym beneficjentem spisu rolnego są oni sami. Jeśli lekceważą obowiązek spisowy, szkodzą przede wszystkim sobie samym.

  ZNACZENIE WYNIKÓW SPISOWYCH DLA GMINY I ROLNIKÓW

  Powszechny Spis Rolny jest jedynym pełnym badaniem polskiego rolnictwa – obejmuje każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Zebrane podczas spisu dane mają zatem wyjątkowe znaczenie i są jedynym wyczerpującym źródłem informacji:

  - do formułowania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (dane spisowe wpłyną na wysokość dopłat unijnych oraz kwot produkcji rolnej);

  - o wielkości i strukturze gospodarstw rolnych w gminie oraz stanie i perspektywach rozwoju lokalnego rolnictwa (są wykorzystywane w lokalnych strategiach i planach rozwoju);

  - dla ministerstw i agencji rządowych będąc podstawą do tworzenia polityk sektorowych wspierających gminy, rolników, środowiska wiejskie oraz zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe wszystkim mieszkańcom w kraju.

  KONSEKWENCJE NISKIEJ KOMPLETNOŚCI WYNIKÓW DLA GMINY I ROLNIKÓW

  Brak pełnych i rzetelnych danych o stanie rolnictwa na szczeblu gmin może mieć bardzo negatywny i długofalowy wpływ na sytuację polskich rolników:

  - istnieje ryzyko przyjęcia w strategiach regionalnych wspierających rolnictwo czy obszary wiejskie i ich mieszkańców założeń nieadekwatnych do rzeczywistych potrzeb;

   - podział unijnych funduszy dla polskiego rolnictwa w kolejnych latach (a tym samym wysokość dopłat dla rolników) będzie przeprowadzany na podstawie niekompletnych danych;

  - nie będzie możliwe prowadzenie efektywnej polityki rolnej dostosowanej do szczególnych potrzeb gmin na co najmniej 10 lat (czyli do następnego spisu rolnego);

  - brak będzie informacji koniecznych do podejmowania decyzji dotyczących wsparcia konkretnych, zagrożonych gałęzi rolnictwa albo konkretnych obszarów w kraju.

  Rolniku, nie czekaj dłużej ze spisem! Każdy wypełniony formularz, to bardziej precyzyjne dane i bardziej konkretne działania wspierające Ciebie i Twoją rodzinę w okresie najbliższych 10 lat!

  Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

 • PŁACISZ PODATKI? SEGREGUJESZ ŚMIECI? JESTEŚ ROLNIKIEM? WEŹ UDZIAŁ W SPISIE ROLNYM! TO TAKI SAM OBOWIĄZEK.

  PŁACISZ PODATKI? SEGREGUJESZ ŚMIECI? JESTEŚ ROLNIKIEM? WEŹ UDZIAŁ W SPISIE ROLNYM! TO TAKI SAM OBOWIĄZEK.

  2020.10.29

  Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.

  Znaczny odsetek rolników z województwa mazowieckiego odkłada spis na bliżej nieokreślone „później”. Muszą oni jednak mieć świadomość, że jeśli nie zdążą do 30 listopada, może mieć to negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych, jak i wszystkich innych rolników w gminie, województwie oraz w całej Polsce.

  Nie spiszesz gospodarstwa? Może być kara

  Zgodnie z zapisami ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym, udział w spisie jest obowiązkiem każdego użytkownika gospodarstwa rolnego! Zlekceważenie tego obowiązku może wywołać negatywne reperkusje. Zgodnie z artykułem 57 ustawy o statystyce publicznej, „Kto wbrew obowiązkowi odmawia  wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie”. Co więcej, w przypadku wizyty lub telefonu od rachmistrza rolnik nie może już powiedzieć, że spisze się sam przez Internet w późniejszym terminie. Jest to równoznaczne z odmową i fakt ten zostaje odnotowany przez osobę uprawnioną do realizacji wywiadu. Taka postawa może również skutkować wszczęciem przez służby statystyczne postępowania zakończonego karą grzywny.

  Ale nie tylko perspektywa kary powinna skłonić rolników to wypełnienia swojego jakże ważnego obowiązku.

  Bez danych nie ma skutecznej polityki rolnej

  Rolnicy zwlekający ze spisaniem swojego gospodarstwa powinni mieć świadomość, że swoją opieszałością szkodzą nie tylko sobie samym, ale też wszystkim rolnikom ze swojej gminy, powiatu, województwa i całej Polski.

  Dane zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego będą wykorzystywane podczas planowania i realizacji polityki rolnej na każdym szczeblu terytorialnym. Jeśli jakość zebranych danych będzie niewystarczająca do prezentacji wyników np. na poziomie gmin, stracą na tym wszyscy. Brak szczegółowego obrazu polskiego rolnictwa może mieć bardzo poważne i negatywne konsekwencje dla polskich rolników. Dodajmy, że spis rolny jest organizowany co 10 lat, więc zebrane informacje będą wykorzystywane w gminach do następnego spisu w 2030 roku.

  Rolniku, jeśli zatem oczekujesz od władz swojej gminy czy kraju skutecznych działań wspierających rolnictwo czy społeczności wiejskie, wypełnij najpierw swój obowiązek i pomóż stworzyć dokładną i przystającą do rzeczywistości diagnozę polskiego rolnictwa.

  Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/

 • PRZYPOMINAMY, ŻE NA TERENIE NASZEGI MIASTA PRZEPROWADZANIA JEST INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

  PRZYPOMINAMY, ŻE NA TERENIE NASZEGI MIASTA PRZEPROWADZANIA JEST INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

  2020.10.27

  Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Makowa Mazowieckiego


  Przypominamy, iż na terenie naszego miasta trwa inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła. Pozyskane w jej wyniku dane, pozwolą poznać skalę problemu, związanego z użytkowaniem nieekologicznych źródeł ciepła oraz podjąć właściwe działania inwestycyjne, zmierzające do poprawy jakości powietrza.


  Inwentaryzacja prowadzona jest przez ankieterów, którzy posiadają imienne upoważnienie Burmistrza Miasta Makowa Mazowieckiego, od poniedziałku do soboty w godzinach:
  9.00-19.00 (poniedziałek – piątek), 9.00-14.00 (sobota). Podczas inwentaryzacji nie będą zbierane dane osobowe, a dane uzyskane na potrzeby ankiety nie będą udostępniane publicznie.


  W celu sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji prosimy o wcześniejsze przygotowanie podstawowych informacji nt. ogrzewania Państwa nieruchomości, tj.: powierzchnia użytkowa budynku, moc kotła, klasa energetyczna kotła, rok jego produkcji oraz rok zainstalowania.


  Inwentaryzację, w imieniu Miasta Maków Mazowiecki prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim przy ulicy Przemysłowej 5. Wszelkie informacje nt. inwentaryzacji, wizyt ankieterów oraz dystrybucji ankiet można uzyskać w biurze Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00, bądź telefonicznie w tych samych godzinach (nr tel. 29 7171561).


  Jakość środowiska, w którym żyjemy, w tym czyste powietrze to nasz wspólny cel, dlatego liczymy na Państwa zaangażowanie i współpracę.


  Uwaga! W lokalach lub budynkach, których użytkownicy uniemożliwią przeprowadzanie inwentaryzacji uzna się, że ich ogrzewanie następuje z wykorzystaniem najbardziej emisyjnego źródła bezklasowego (nieekologicznego).


  Zadanie pn. ,,Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Maków Mazowiecki” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

 • ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

  ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

  2020.10.27
 • 1 LISTOPAD 2020 R.

  1 LISTOPAD 2020 R.

  2020.10.26

  Ze względu na dynamiczną sytuacją epidemiczną informujemy, że musimy zrezygnować z komunikacji miejskiej na 1 listopada. Pomimo dołożonych starań i uzgodnień związanych z transportem mieszkańców na cmentarz i z powrotem, COVID-19 burzy nasze plany i cele.

 • SPIS ROLNY – BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I DANYCH TO PRIORYTET!

  SPIS ROLNY – BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I DANYCH TO PRIORYTET!

  2020.10.21

  Trwający Powszechny Spis Rolny to wyjątkowy czas próby dla statystyki publicznej. Aktualnie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa rachmistrzom i rolnikom w czasach pandemii. Nie zapominamy również o gromadzonych danych.

  Po pierwsze – człowiek

  Ze względu na stan zagrożenia zdrowotnego Centralne Biuro Spisowe wstrzymało na początku października możliwość kontaktów bezpośrednich rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych. Jednak ze względu na liczne sygnały zgłaszane przez rolników czekających na wizytę rachmistrzów oraz gotowość pracowników statystyki do służby w warunkach zwiększonego zagrożenia, Centralne Biuro Spisowe dopuściło możliwość realizacji od 10 października wywiadów bezpośrednich. Troska o bezpieczeństwo rachmistrzów i rolników spowodowała wprowadzenie  szczególnych zasady w kontaktach z respondentami. Maseczki, żele i wywiady na otwartym terenie stały się już normą.

  Użytkownik gospodarstwa rolnego, który ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien przekazać rachmistrzowi nr telefonu w celu odbycia obowiązkowego wywiadu.

  Po drugie – ochrona danych

  Informacje o jednostkowych gospodarstwach rolnych zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego NIE BĘDĄ NIGDZIE I NIKOMU UDOSTĘPNIANE! Gwarantują to zarówno rygorystyczne procedury prawne, jak i nowoczesna infrastruktura informatyczna statystyki publicznej.

  Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej informacje statystyczne dotyczące pojedynczego gospodarstwa podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych w formie zbiorczej. Udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych celów niż podane w ustawie jest zabronione (tajemnica statystyczna).

  Powyższy zapis oznacza, że DANYCH ZEBRANYCH OD UŻYTKOWNIKA GOSPODARSTWA NIE MOŻNA UDOSTĘPNIAĆ NIKOMU – nawet organom ścigania i prokuraturze!!!

  Zapis o tajemnicy statystycznej obowiązuje też wszystkich rachmistrzów! Przed podjęciem pracy przy spisie rolnym złożyli oni przysięgę, w której zobowiązali się do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Jej złamanie grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi – nawet karą pozbawienia wolności do lat 3!

  Bezpieczne metody zbierania i przechowywania danych

  Dane spisowe są zbierane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Zarówno samospis internetowy, jak i spis przez telefon, odbywają się za pośrednictwem nowoczesnych i odpowiednio zabezpieczonych systemów teleinformatycznych.

  Bezpieczne są też dane zgromadzone i przechowywane w bazach statystyki publicznej. Dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy statystyki publicznej. Podmiotom zewnętrznym te dane są przekazywane jedynie w formie zbiorczej, gdzie nie można zidentyfikować pojedynczego gospodarstwa.

  Warto więc porzucić wszelkie wątpliwości związane z bezpieczeństwem udziału w spisie rolnym i wypełnić obowiązek spisania się jak najszybciej.

  Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/

 • OFERTA KULTURALNA NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ Z ZACHOWANIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

  OFERTA KULTURALNA NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ Z ZACHOWANIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

  2020.10.20

  Zapraszamy do Kina Mazowsze na ciekawe propozycje filmowe:

  22 października 2020 r. o godzinie 17:00 komediodramat "BABYTEETH" nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Po projekcji dyskusja online prowadzona przez dr Karola Jachymka.

 • ODWOŁANY ART. FESTIWAL I ZLOT FOOD TRUCKÓW W MAKOWIE MAZOWIECKIM

  ODWOŁANY ART. FESTIWAL I ZLOT FOOD TRUCKÓW W MAKOWIE MAZOWIECKIM

  2020.10.16
 • ...okazji Dnia Edukacji Narodowej...

  ...z okazji Dnia Edukacji Narodowej...

  2020.10.14

Stronicowanie

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30