Treść strony

Aktualności 2020

Stronicowanie

 • ROLNIKU - ZGŁOŚ ZWIERZĘTA PRZEZ INTERNET!

  ROLNIKU - ZGŁOŚ ZWIERZĘTA PRZEZ INTERNET!

  2020.06.23
 • PRZERWA W DOSTAWIE PRĄDU

  PRZERWA W DOSTAWIE PRĄDU

  2020.06.22
 • ARIMR KONTYNUUJE WYPŁATĘ POMOCY SUSZOWEJ

  ARIMR KONTYNUUJE WYPŁATĘ POMOCY SUSZOWEJ

  2020.06.22

  ARiMR kontynuuje wypłatę pomocy suszowej dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku wystąpienia w 2019 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Komisja Finansów Publicznych dokonała przesunięć środków, Premier podpisał Uchwałę Rady Ministrów, a Minister Rolnictwa podpisał i przekazał ARiMR odpowiednią umowę.

 • NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2020

  NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2020

  2020.06.17
 • RAPORT O STANIE MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 2019 R.

  RAPORT O STANIE MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 2019 R.

  2020.06.17

  Informacja Burmistrza Miasta Makowa Mazowieckiego w sprawie udziału w debacie nad Raportem o stanie miasta Maków Mazowiecki za 2019 rok

  1. Nad przedstawionym Raportem o stanie miasta Maków Mazowiecki przeprowadza się debatę.
  2. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos na sesji na której odbędzie się debata nad raportem, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
  3. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie miasta. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.
  4. Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie miasta Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania.
 • CENTRUM DIALOGU KULTUROWEGO "DOM WESOŁKA" WZNAWIA DZIAŁANIE

  CENTRUM DIALOGU KULTUROWEGO "DOM WESOŁKA" WZNAWIA DZIAŁANIE

  2020.06.15
 • MDK WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ

  MDK WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ

  2020.06.10
 • 12 CZERWCA 2020 r. (PIĄTEK) URZĄD MIEJSKI BĘDZIE ZAMKNIĘTY

  12 CZERWCA 2020 r. (PIĄTEK) URZĄD MIEJSKI BĘDZIE ZAMKNIĘTY

  2020.06.10

  KOMUNIKAT
  BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

  Uprzejmie informuję, że dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) będzie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim dniem wolnym od pracy. Powyższy dzień jest wyznaczony jako dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę (15.08.2020 r.) na podstawie Zarządzenia nr 230/2020 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 19 maja 2020 r.

  Dla potrzeb związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych w dniu 12 czerwca 2020 r. w godz. 8:00 - 12:00 w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim pełniony jest dyżur Pracownika Urzędu oraz Urzędnika Wyborczego (tel.  29 71 42 122).

   

  Burmistrz Miasta

  /-/ Tadeusz Ciak

 • PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU

  PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU

  2020.06.09
 • SZKOLENIA REZERWY SZANSĄ DLA TYCH, KTÓRZY STRACILI PRACĘ

  SZKOLENIA REZERWY SZANSĄ DLA TYCH, KTÓRZY STRACILI PRACĘ

  2020.06.02

Stronicowanie

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30