Treść strony

Aktualności 2022

Stronicowanie

 • WSPARCIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  WSPARCIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  2022.04.27

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej ” informuje mieszkańców obszaru LGD  o możliwości uzyskania wsparcia na przedsięwzięcie 3.2.1. „Nowe inicjatywy gospodarcze źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny   Mazowieckiej”

  Szczegóły poniżej:

 • CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW - NIEBAWEM MIJA TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI!

  CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW - NIEBAWEM MIJA TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI!

  2022.04.26

  Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. właściciele lub zarządzający budynkami lub lokalami mają czas, by złożyć deklarację o źródłach ogrzewania. Jest to związane z powstałą w ubiegłym roku Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków (CEEB), która nakłada taki obowiązek. 
  Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB).

  CEEB jest narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

  Powyższa ustawa nakłada nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW - musi złożyć specjalną deklarację. 

  Czym jest deklaracja?

  To rodzaj ankiety w której podaje się:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
  • adres e-mail (opcjonalnie).

  Kogo dotyczy deklaracja?

  • Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

  Kiedy składam deklarację?

  • Dla nowo powstałych budynków - w terminie 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
  • Dla istniejących budynków - w terminie 12 miesięcy licząc od 1 lipca 2021 r.

  W jaki sposób mogę złożyć deklarację?

  • W formie elektronicznej – poprzez portal zone.gunb.gov.pl (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu)
  • W formie papierowej – poprzez wypełnienie oraz złożenie odpowiedniego formularza (wzory dostępne w załącznikach) w Urzędzie Miasta.

  Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w wyznaczonym terminie grozi grzywna.

   

  Deklaracje oraz więcej szczegółych znajduje się w naszej zakładce:

  https://bip.makowmazowiecki.pl/392,ochrona-powietrza

 • UMOWA Z FIRMĄ STRABAG PODPISANA

  UMOWA Z FIRMĄ STRABAG PODPISANA

  2022.04.21

  Dziś przed południem Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak i przedstawiciel firmy STRABAG Rafał Muszyński podpisali umowę na budowę dróg na Osiedlu Rzemiosła i rozbudowę ul. Długiej. Przypominamy, że na tę inwestycję miasto uzyskało dofinansowanie w ramach programu Polski Ład w wysokości prawie 10 mln zł.

 • PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU

  PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU

  2022.04.20

  Wyłączenie prądu planowane jest 27 kwietnia 2022 r. od godziny 9:00 do 13:00 mieszkańcom ulic Bolesława Krzywoustego, Polnej 1 do 27, Wincentego Witosa 9.

 • WYDANIE ALBUMU ZE 150 HISTORYCZNYMI FOTOGRAFIAMI MIASTA NIEPUBLIKOWANYMI Z CZASÓW I I II WOJNY ŚWIATOWEJ

  WYDANIE ALBUMU ZE 150 HISTORYCZNYMI FOTOGRAFIAMI MIASTA NIEPUBLIKOWANYMI Z CZASÓW I I II WOJNY ŚWIATOWEJ

  2022.04.14

  Jednym z etapów projektu: „Kultywowanie tradycji Miasta Makowa Mazowieckiego na jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich poprzez wydanie albumu z historycznymi zdjęciami oraz upamiętnienie losów i wydarzeń na tablicach miejskich”  był druk unikatowego albumu zawierającego ponad 150 niepowtarzalnych kartek pocztowych i fotografii. Ukazują one miasto Maków Mazowiecki, jego mieszkańców jak również żołnierzy niemieckich podczas I i II wojny światowej. Pokaźna część albumu wypełnia kolekcja zdjęć wykonana przez niemieckich żołnierzy, dokumentująca zniszczenia czy działania wojenne. Część zdjęć została wykonana podczas spacerów po mieście – targ na rynku miejskim, czy mieszkańców podczas pracy. Kolejna partia fotografii ukazuje mieszkańców narodowości żydowskiej. Na zdjęciach uwidocznione są również zniszczone kamienice wokół makowskiego rynku. O unikatowości tego albumu świadczy również fakt, że zdjęcia te wykonywane zostały jako kartki pocztowe, które służyły żołnierzom w celach korespondencyjnych. Niektóre z fotografii i kart wymagały żmudnych poszukiwań w zbiorach bibliotecznych i archiwach. Ważnym powodem wydania tego albumu jest nie tylko jego unikatowość, ale również próba zrozumienia tamtych czasów przez nowe pokolenia. W dzisiejszych czasach jest to o tyle trudniejsze, że wysiłek poznania odbywa się niestety już bez świadków tamtych wydarzeń.

  Zdjęcia wykorzystane w albumie pochodzą z kolekcji: Michała Chrzanowskiego i Jarosława Pawła Gryca.

  Powstały album jest częścią całego projektu, który polegał również na usytuowaniu w centrum miasta tablic również z historycznymi zdjęciami, a także zorganizowaniu wydarzenia promującego projekt, w tym przygotowanie rekonstrukcji nadania praw miejskich w Makowie Mazowieckim.

  Projekt został dofinansowany w ramach:

Stronicowanie

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30