Treść strony

ZMIANY W MIEJSKIM ZESPOLE PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH

Czy należy bać się zmian … Każda zmiana wprowadza do naszego życia coś nowego, 
coś czego jeszcze nie znamy lub czego konsekwencji nie możemy do końca przewidzieć. Jest zatem naturalne, że obawiamy się nieznanego, że czujemy opór przed zmienianiem czegoś, co w chwili obecnej „jakoś” funkcjonuje. Ale brak usprawnień i modyfikacji to stagnacja, tkwienie przez cały czas w tym samym miejscu i brak szansy na rozwój.  

Decyzja o wprowadzeniu zmiany wymaga odwagi. Wykazali się nią Radni Rady Miejskiej 
w naszym Mieście, kiedy rok temu podjęli decyzję o połączeniu Przedszkola Samorządowego nr 1 i Przedszkola Samorządowego nr 4 w Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych 
w Makowie Mazowieckim. Decyzja ta wpłynęła na zwiększenie efektywności administracyjnej i finansowej oraz optymalizację kosztów utrzymania placówki. Co więcej, konsekwencją tej decyzji jest dostosowanie bazy placówki do bieżących potrzeb dzieci oraz jej widoczny rozwój. 

Należy tu wspomnieć, że koszty przeznaczane na oświatę, w tym także funkcjonowanie przedszkoli, stanowią znaczącą część budżetu Miasta i bez racjonalnego gospodarowania finansami, dodatkowe inwestycje w tym zakresie nie byłyby możliwe. 

Już w pierwszym roku funkcjonowania MZPS można zauważyć poprawę infrastruktury oraz jakości i warunków pracy z najmłodszymi mieszkańcami Miasta: 
- dokonano szeregu remontów i usprawnień w obydwóch przedszkolach, np. wymiana podłóg, poszerzenie klatki schodowej, modernizacja kuchni (zakup okapu, pieców konwekcyjno-parowych, itp.);
- zamontowano domofony oraz podłączono obydwa przedszkola do sieci komputerowej;
- placówka realizuje Model Wartościowe Szkoły®, w którym kadra pedagogiczna rozwija swoje kompetencje biorąc udział w cyklu szkoleń i warsztatów mających na celu podniesienie jakości pracy z dziećmi.

W chwili obecnej, dla dzieci uczęszczających do MZPS tworzony jest nowoczesny plac zabaw. Dzieci będą mogły korzystać m. in. z nowych zestawów zabawowych ze zjeżdżalniami, karuzel, bujaków sprężynowych, huśtawek wagowych i wahadłowych z tzw. bocianim gniazdem. Na placu pojawią się również elementy małej architektury (ławeczki, kosze na śmieci), które zapewnią odpoczynek po zabawie oraz utrzymanie porządku na terenie przedszkola.

Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim jest kolejną zmianą w sposobie funkcjonowania makowskiej oświaty. Życie i demografia nakazują ciągłą analizę potrzeb i kosztów naszych placówek. Jesteśmy przekonani, że poszukiwanie radykalnych rozwiązań zagwarantuje rozwój makowskich przedszkoli i szkół oraz umożliwi poszerzanie edukacyjnych horyzontów.

Czy zatem należy bać się zmian…? Są one przecież nieodłączną częścią naszego życia i nie da się przed nimi uciec. 

  • Plac zabaw w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w...
  • Plac zabaw w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w...
  • Plac zabaw w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w...
  • Plac zabaw w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w...
  • Plac zabaw w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w...
  • Plac zabaw w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w...

wstecz

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30