Treść strony

ŻEGNAMY ZASŁUŻONEGO MIESZKAŃCA MAKOWA MAZOWIECKIEGO - PANA BOGUMIŁA JANA DZWONIARSKIEGO

Z przykrością zawiadamiamy, iż 7 stycznia 2021 roku zmarł zasłużony mieszkaniec Makowa Mazowieckiego - Pan Bogumił Jan Dzwoniarski.
Pan Bogumił w latach 60 i 70 ubiegłego wieku pełnił funkcję Kierownika Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Powiatowego w Makowie Mazowieckim, a następnie został Inspektorem Oświaty i Wychowania. Przyczynił się do budowy SP Nr 2, ZSZ, Przedszkoli Publicznych, doprowadził również do końca budowę budynku MDK. Dzięki jego inwencji w ówczesnych latach oświata została dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce naukowe. Wyróżniał się za efektowne i różnorodne zasługi na rzecz kultury, był także organizatorem licznych sesji naukowych, pozyskał naukowców do współpracy dla wydania monografii „Maków Mazowiecki i Ziemia Makowska”.
Pan Bogumił w swoim życiu został kilka razy odznaczony za swoje zasługi m.in. „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego” w 2006 roku, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1980 r., Medalem Komisji Edukacji Narodowe, Srebrną Odznaką Odbudowy Warszawy.
  • ""

wstecz

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 17:00 piątek 8:00 - 15:00