Treść strony

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe) w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej  w następstwie wystąpienia COVID-19, na podstawie art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).

Wnioski można składać w terminie od dnia 01.07.2020 r. do odwołania poprzez:
 
• korzystając z poczty tradycyjnej na adres Powiatowy Urząd Pracy, ul. Przasnyska 77B, 06-200 Maków Mazowiecki 
• pozostawiając w skrzynce zlokalizowanej w wejściu głównym Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim w godzinach od 8.00 do 16.00. 
• platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny – 29 7172782
wszystkie informacje dostępne pod linkiem  na stronie Powiatu Makowskiego lub urzędu pracy 
Powiat Makowski 

https://www.powiat-makowski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=366&menu=368&dzialy=368&akcja=artykul&artykul=5934

Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim

https://makowmazowiecki.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/gCpcm0SAEvlv/content/12827669-nabor-wnioskow-
o-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-organizacji-pozarzadowych?redirect=https%3A%2F%2Fmakowmazowiecki.praca.gov.pl%2Fstrona-
glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_gCpcm0SAEvlv%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_
state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_mhdbahdQgX0K__column-1%26p_p_col_
count%3D1

wstecz

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 17:00 piątek 8:00 - 15:00