Treść strony

REMONT ODCINKA ULICY PRZEMYSŁOWEJ

Zadanie pod nazwą: "Remont odcinka ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim" zostało zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię o długości 221,42 mb wraz z elementami odwodnienia. 

  • REMONT ODCINKA ULICY PRZEMYSŁOWEJ

ROZBUDOWA ULICY KOLEJOWEJ

Zadanie pod nazwą: "Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim" zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji wykonano drogę o długości 509,55 mb z nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,00 mb wraz z dwukierunkową ścieżką rowerową z dopuszczeniem ruchu pieszych. Dodatkowo wykonano oświetlenie uliczne i dostosowano istniejącą kanalizację deszczową do nowej niwelety drogi. Przebudowano również jedno skrzyżowanie i wprowadzono stałą organizację ruchu.

  • Rozbudowa ulicy Kolejowej

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30