Treść strony

ROZBUDOWA ULICY KOLEJOWEJ

W ramach zadania inwestycyjnego powstanie w ulicy Kolejowej nowa nawierzchnia asfaltowa o przekroju daszkowym - długości 509,55 mb i szerokości 6,00 mb. Wzdłuż krawędzi jezdni powstanie ścieżka pieszo - rowerowa, z wyłączeniem odcinka drogi na którym powstaną zatoki postojowe oddzielające ścieżkę od jezdni. Powstanie również na całej długości drogi opaska bezpieczeństwa, w której zlokalizowana zostanie linia kablowa dla oświetlenia ulicznego wraz ze stanowiskami słupowymi. Odwodnienie pasa drogowego odbywać się będzie za pomocą istniejącej kanalizacji deszczowej po uprzedniej przebudowie wpustów deszczowych - dostosowując je do nowej niwelety drogi. Po zakończeniu zadania zostanie wprowadzona nowa zatwierdzona stała organizacja ruchu.

  • Rozbudowa ulicy Kolejowej

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30