Treść strony

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim

Działając na podstawie uchwały Nr XLVI/318/22 Rady Powiatu z dnia 4 października 2022 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim oraz trybu powoływania jej członków Zarząd Powiatu w Makowie Mazowieckim ogłasza nabór kandydatów na członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim, spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie powiatu.

Wypełnioną Kartę zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy złożyć do urzędu gminy właściwego pod względem siedziby organizacji w terminie określonym w pkt 1 Ogłoszenia o naborze.

wstecz

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30