Treść strony

DIIA.PL - ELEKTRONICZNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ UCHODŹCY

Co to jest Diia.pl i do czego służy: to elektroniczny dokument potwierdzający tożsamość uchodźcy, wydawany osobom, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego b.r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

 • Przepisy regulujące Diia.pl:

> Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2022 r w sprawie określenia procedur oraz usług, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy.

> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, czy wstępu do siedziby podmiotu publicznego. 

 • Co daje użytkownikom Diia.pl:

> jest dokumentem potwierdzającym tożsamość np. w urzędach, przed służbami, w celu korzystania z uprawnień lub uzyskiwaniu pomocy, o której mowa w/w ustawie, wstępu do siedzib podmiotów publicznych.

> spełnia rolę dokumentu pobytowego.

> wraz z ważnym dokumentem podróży pozwala na przekraczanie granicy zewnętrznej UE.

> pozwala na przemieszczanie się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

* Jednorazowy wyjazd poza granice RP posiadacza Diia.pl na okres powyżej 1 miesiąca, powoduje utratę uprawnień wynikających z w/w ustawy, w tym również praw do posiadania Diia.pl.

 • Kto może korzystać z Diia.pl:

Każda osoba, która:

> przekroczyła granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku i legalnie przebywa na terenie RP na postawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

> ma nadany numer PESEL,

> ma aktywny profil zaufany.

 • Gdzie można uzyskać profil zaufany: w dowolnym urzędzie gminy, przy okazji wnioskowania o nadanie polskiego numeru PESEL.
 • Jak aktywować aplikację Diia.pl?

> w urzędzie, w którym wydany jest numer PESEL, uchodźca powinien poprosić o aktywowanie profilu zaufanego,

> jeśli ma już nadany numer PESEL, ale nie wnioskował od razu o dostęp do profilu zaufanego, może zwróć się o jego założenie w dowolnym urzędzie (zaleca się ten sam, w którym otrzymał PESEL),

> powinien pobrać i uruchomić aplikację mObywatel,

> zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności aplikacji,

> aktywować aplikację korzystając z loginu i hasła wydanego dla profilu zaufanego,

> jeśli zapomniał hasła do profilu zaufanego, zawsze może go odzyskać podając swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail.

Sam PESEL nie wystarczy, do załatwienia wielu spraw, potrzebny jest profil zaufany!

 

PROFIL ZAUFANY - cyfrowe narzędzie, które umożliwia załatwianie spraw urzędowych online, bez wychodzenia z domu.

 • Do czego służy profil zaufany?
 1. W Internecie pełni tę samą funkcję co dokument tożsamości.
 2. W Internecie pozwala na podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem zrównanym w skutkach prawnych z podpisem własnoręcznym (tylko wobec podmiotów publicznych).
 • Jak najprościej założyć profil zaufany?
 1. Podczas rejestracji w urzędzie przy nadawaniu numeru PESEL w formularzu należy zaznaczyć zgodę na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego.
 2. Podać adres e-mail oraz numer telefonu polskiego operatora, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne i czytelne wpisanie danych.
 3. Na podany adres e-mail przesłany zostanie login, a na numer telefonu komórkowego jednorazowe hasło umożliwiające aktywację profilu zaufanego i ustalenie nowego hasła.

Więcej informacji można znaleźć na: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil- zaufany-usluga-dla-obywateli-ukrainy instrukcje dotyczące pierwszego logowania dostępne na: https://

https://pz.gov.pl/pz/help

 

Posiadając PESEL oraz profil zaufany można skorzystać z następujących usług:

 

OPIEKA ZDROWOTNA

dostęp do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz moje lKP (aplikacja w smartfonie). Na IKP znaleźć można elektroniczną e-receptę, e-skierowanie

 

POMOC SOCJALNA

 1. Rodzice/opiekunowie posiadający pod opieką dzieci posiadający profil zaufany - mogą z wnioskować o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS:
 2. 500 zł miesięcznie na każde dziecko, które mieszka w Polsce do ukończenia przez nie 18 lat (program Rodzina 500+),
 3. 500 zł lub 1000 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy, które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy RKO),
 4. 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością, które mieszka w Polsce i uczy się w szkole - wnioski można składać od 1 lipca 2022 r. (program Dobry Start),
 5. dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna - • Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. • Świadczenia te są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy założony w Polsce.

Szczegółowe informacje o tych świadczeniach dostępne są na stronie: https://www.zus.pl/

 

PRACA / POMOC SPOŁECZNA / DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Osoby posiadające profil zaufany mogą:

 • skorzystać z pomocy urzędu pracy w zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna. W tym celu powinny udać się do urzędu pracy lub samodzielnie zarejestrować się na stronie https://praca.gov.pl/
 • ubiegać się o pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. W tym celu powinny udać się do ośrodka pomocy społecznej, Centrum Usług Społecznych lub

złożyć wniosek na stronie: https://wnioski.mpips.gov.pl/

 • założyć działalność gospodarczą - informacje oraz ułatwienia dot. możliwości zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są dostępne na stronie:

https://biznes.gov.pl/ukraina

 • Diia.pl

wstecz

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30