Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim zaprasza OSOBY BEZROBOTNE do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia,

w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostajgcych bez pracy w powiecie makowskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy w powiecie makowskim.

Projekt zakłada aktywizację zawodową osób z tzw. kategorii NEET, tj. osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym lub szkoleniu (finansowanym ze środków publicznych) w okresie ostatnich 4 tygodni, a także osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

osoby z niepełnosprawnościami,

osoby długotrwale bezrobotne,

osoby o niskich kwalifikacjach.

Maksymalna kwota bonu, o którą można wnioskować wynosi 8.500,00 zł

Druki wniosków oraz informacje na temat zasad współpracy można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Makowie Mazowieckim przy ul. Przasnyskiej 77B, w godzinach od 800do 1600 - pokój nr 19, tek 29 7172782.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w wersji papierowej.
Nabór przewidziany do wyczerpania środków finansowych.

  • ""

wstecz

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30