Treść strony

Rozbudowa ulicy Zachodniej i Przemysłowej w Makowie Mazowieckim

Zadanie związane z rozbudową ulicy Zachodniej i Przemysłowej w Makowie Mazowieckim realizowane było w celu uzupełnienia brakujących połączeń komunikacyjnych w mieście. Powstało nowe połączenie dróg, które poprawiło poziom bezpieczeństwa na drogach publicznych, jak również stanowi obwodnicę dla centrum miasta. Umożliwiło sprawną komunikację na odcinku Przasnysz – Ciechanów. W ramach zadania poszerzone zostały jezdnie, wybudowane zostały ścieżki rowerowe, chodniki, ciągi pieszo – rowerowe oraz parkingi dla samochód osobowych i ciężarowych. Powstało nowe oświetlenie oraz odwodnienie pasa drogowego.

  • Tablica o dofinansowaniu
  • Zdjęcie nr 1
  • Zdjęcie nr 2
  • Zdjęcie nr 3

Przebudowa ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim

Zadanie związane z przebudową ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim realizowane było w celu poprawy istniejącego układu komunikacyjnego, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego. W ramach zadania przebudowie poddano 200 metrów drogi gminnej wraz z utworzeniem zatok parkingowych dla samochodów osobowych i ciężarowych, ścieżką rowerową i chodnikiem. Dopełnieniem prac drogowych była budowa oświetlenia oraz odwodnienia. Przebudowywany odcinek stanowi obecnie obwodnicę miasta, a szczególnie jego centrum, co przyczyniło się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa na drogach publicznych.

  • Tablica o dofinansowaniu
  • Zdjęcie nr 1 ul. Przemysłowa
  • Zdjęcie nr 2 ul. Przemysłowa

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30