Treść strony

RIO WYDAŁA POZYTYWNĄ OCENĘ PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO

Jednostki samorządu terytorialnego nie rzadziej niż raz na cztery lata podlegają kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zakończyli kontrolę w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim, która trwała od 29.05.2020 r. do 24.07.2020 r.
Kontroli podlegały zagadnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych, w tym w szczególności: gospodarka finansowa miasta, zagadnienia związane z podatkami i opłatami lokalnymi, gospodarowanie mieniem komunalnym oraz procedury zamówień publicznych. 
Podczas omówienia kontroli, które odbyło się 27 lipca 2020 r. Inspektorzy kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie podkreśli bardzo dobre wyniki pracy urzędników w zakresie powierzonych im zadań, a zwłaszcza Referatu Budżetu i Finansów, o czym świadczy brak wniosków dotyczących obszarów do naprawy. 

Skarbnik Miasta 
Monika Wołosz

wstecz

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30