Treść strony

„KOLEJ PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA” W PLANACH MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO

9 lipca w Pułtusku na zaproszenie Burmistrza Wojciecha Gregorczyka, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik spotkał się z włodarzami miast – Pułtuska, Serocka – Arturem Borkowskim, Makowa Mazowieckiego – Tadeuszem Ciakiem i Przasnysza – Łukaszem Chrostowskim oraz przedstawicielami samorządu powiatu pułtuskiego: Starostą Pułtuskim Janem Zalewskim i Przewodniczącym Rady Powiatu Tadeuszem Nalewajkiem. Spotkanie było kontynuacją wcześniej nawiązanej współpracy samorządów ww. miast w sprawie wspierania inicjatywy budowy linii kolejowej relacji Zegrze – Przasnysz, którą potwierdzono porozumieniem zawartym 24 czerwca br. w Przasnyszu.

Realizacja przedmiotowego projektu to: dźwignia i warunek rozwoju, wzrost jakości życia mieszkańców gmin północnego Mazowsza, pozbawionych infrastruktury kolejowej, poprawa bezpieczeństwa, polepszenie jakości środowiska, zmniejszenie obciążenia i poprawa przepustowości innych szlaków kolejowych (LK nr 9 Warszawa-Gdańsk), wzrost bezpieczeństwa państwa, wzrost atrakcyjności turystycznej. Podczas spotkania Jakub Szymański – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przedstawił „Wstępne założenia projektu budowy nowego szlaku komunikacyjnego Zegrze – Przasnysz”.

Marszałek Adam Struzik zapewnił o wsparciu inicjatywy samorządowców, uznając celowość tego projektu. Zostanie on wpisany do dokumentów planistycznych województwa mazowieckiego. Ponadto nowy szlak komunikacyjny Zegrze – Przasnysz został ujęty w master planie Warszawskiego Węzła Kolejowego. Realizacja inwestycji możliwa jest jedynie przy udziale funduszy unijnych. Marszałek zaproponował, aby samorządy zawiązały w tej sprawie stowarzyszenie, zawarły umowę partnerską oraz zleciły opracowanie specjalistycznej analizy, która wskazywałaby najkorzystniejsze rozwiązanie w zakresie transportu niskoemisyjnego w tym pasie/korytarzu. Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć dalszej współpracy w przedmiotowej sprawie.
Źródło: UM w Pułtusku

  • "Spotkanie w sprawie "Kolei Północnego Mazowsza" Adama...
  • "Spotkanie w sprawie "Kolei Północnego Mazowsza" - grafika...
  • "Spotkanie w sprawie "Kolei Północnego Mazowsza" Adama...
  • "Spotkanie w sprawie "Kolei Północnego Mazowsza" Adama...

wstecz

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30