Treść strony

RAPORT O STANIE MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 2019 R.

Informacja Burmistrza Miasta Makowa Mazowieckiego w sprawie udziału w debacie nad Raportem o stanie miasta Maków Mazowiecki za 2019 rok

  1. Nad przedstawionym Raportem o stanie miasta Maków Mazowiecki przeprowadza się debatę.
  2. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos na sesji na której odbędzie się debata nad raportem, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
  3. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie miasta. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.
  4. Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie miasta Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania.

wstecz

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 17:00 piątek 8:00 - 15:00