Treść strony

,,Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2022 roku”

 • ,,Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta...

"Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2020

 • alt="tablica informacyjna o dofinansowaniu na Usuwanie i...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Maków Mazowiecki - część północna

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Maków...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Maków Mazowiecki - ulica Zachodnia (działka nr ew. 154/15)

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Maków...

Likwidacja istniejących źródeł ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S. z o.o. w Makowie Mazowieckim do sieci ciepłowniczej

 • Likwidacja istniejących źródeł ciepła z jednoczesnym...

Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim

 • Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w...

Termomodernizacja budynku administracyjno - socjalnego miejskiej oczyszczalni ścieków w Makowie Mazowieckim

 • Termomodernizacja budynku administracyjno - socjalnego...

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2019 roku

 • Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta...

Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Ciechanowska - ulica Kolejowa

 • -
  • data: 2019-07-08

Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa - ulica Zachodnia

 • -
  • data: 2019-07-08

"Maków Mazowiecki w barwach zieleni"

 • "Maków Mazowiecki w barwach zieleni"

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 1-ego Maja w Makowie Mazowieckim

 • -
 • data: 2018-12-12

Rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek w Makowie Mazowieckim

 • -
 • data: 2018-12-12

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2018 roku

 • -

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Czesława Miłosza w Makowie Mazowieckim

 • -

Przebudowa stacji wodociągowej Grzanka

 • -

Konkursy artystyczno - przyrodnicze "Eko Maków - Lubię to!"

 • Konkursy artystyczno - przyrodnicze "Eko Maków - Lubię to!"

Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim

 • Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego...
 • data: 2017-09-15

Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2017 roku

 • Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta...
 • data: 2017-09-29

Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2017 roku

 • Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne...

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora

 • Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i...
 • data: 2017-09-15

Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka - ulica Ogrodowa, Jesionowa i Klonowa

 • Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka -...
 • data: 2017-08-23

Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe - ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa

 • Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe -...
 • data: 2017-08-23

Zielony przystanek w Makowie Mazowieckim - utworzenie nowych terenów zielonych

 • Zielony przystanek w Makowie Mazowieckim - utworzenie...

Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2016 roku

 • Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne...

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie Mazowieckim

 • Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ulicy...
 • data: 2016-12-07

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki

 • data: 2016-12-07
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków...

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Makowie Mazowieckim wraz z montażem ekonomizerów na systemach spalin, montażem filtrów workowych i baterii cyklonów na kanałach spalin

 • -
  • data: 2016-11-02

Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe - ulica Chabrowa w Makowie Mazowieckim

 • -
  • data: 2016-10-11

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2016 roku

 • Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta...
  • data: 2016-09-19

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Maków bliżej natury"

 • data: 2016-01-15
 • Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Maków bliżej natury"

Działania Miasta Makowa Mazowieckiego na rzecz redukcji CO2 do 2020 roku - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 • Działania Miasta Makowa Mazowieckiego na rzecz redukcji...
 • data: 2015-12-14

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki

 • data: 2015-12-14
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków...

Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2015

 • Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne...

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2015 roku

 • -

Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka - ulica Jodłowa

 • -

Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Makowie Mazowieckim

 • -
 • autor: Nina Rakowska, data: 2014-12-09

Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka - ulica Świerkowa i ulica Wiśniowa

 • -

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Maków Mazowiecki

 • -
 • -

Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Królów Polskich - ulica Krzywoustego, Chrobrego i część ulicy Jagiełły

 • -

Rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz montaż separatora w ulicy Kościelnej

 • -

Ścieżka dydaktyczna "Ja i przyroda zależymy od siebie"

 • -

Rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz montaż separatora na osiedlu Grzanka

 • -

Rozbudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Królów Polskich

 • -

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W ULICY DOLNEJ

Przebudowa przepustu na rowie melioracji szczegółowej pod drogą dojazdową łączącą ulicę Dolną z miejską przepompownią ścieków w Makowie Mazowieckim dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie:

- pożyczki w kwocie 47.500,00 złotych

- dotacji  w kwocie 47.500,00 złotych

 

 • autor: Maria Wojcińska - Tańska
 • -
 • -

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30