Treść strony

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

Szanowni mieszkańcy,

Miasto Maków Mazowiecki przystąpiło do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych w 2019 roku terenów. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do studium i planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim w terminie do 21 sierpnia 2019 r. Więcej informacji w Ogłoszeniach na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.

wstecz

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 17:00 piątek 8:00 - 15:00