Treść strony

MODERNIZACJA RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO "METALOWIEC"

Istniejąca sieć wodociągowa na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "METALOWIEC" w Makowie Mazowieckim wymaga modernizacji w zakresie poprawienia jej funkcjonowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom Ogrodu. W ramach otrzymanego dofinansowania dokonany zostanie montaż 17 sztuk zasuw odcinających w alejach bocznych oraz montaż 2 hydrantów naziemnych. Usprawnienie sieci wodociągowej umożliwi lepsze wykorzystanie wody przez użytkowników oraz stały do niej dostęp bez powtarzających się w ostatnim okresie awarii.

  • Tablica promująca działanie "Modernizacji instalacji...

wstecz

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 17:00 piątek 8:00 - 15:00