Treść strony

WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce i Sądzie Rejonowym  w Przasnyszu, Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce zwrócił się do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

1. do Sądu Okręgowego w Ostrołęce 2 ławników do orzekania w sprawach rozpoznawanych w Wydziale Cywilnym (sprawy rozwodowe) oraz rozpoznawanych w Wydziale Karnym. Przyporządkowanie ławników do poszczególnych Wydziałów nastąpi na zasadach określonych przez Radę Ławniczą;


2. do Sądu Rejonowego w Przasnyszu 2 ławników do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121 poz. 693)

Szczegóły na BIP

  • ławenic-1600x1064

wstecz

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 17:00 piątek 8:00 - 15:00