Treść strony

PODNOSZENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI

Miasto Maków Mazowiecki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków mazowiecki”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (matematyczno – przyrodniczych, językowych ITC) i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim oraz podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli ww. szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wśród uczniów.

Dofinansowanie projektu z UE: 726 002,50 PLN


INFORMACJE O PROJEKCIE

1. Projekt pn. „Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki” realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 1 (SP1) i Szkole Podstawowej Nr 2 (SP2) w Makowie Mazowieckim  w okresie od 02.01.2019 r. do 31.07.2020 r. (trzy semestry).

2. Projekt skierowany jest zarówno do uczniów jak i nauczycieli szkół podstawowych w Makowie Mazowieckim.

3. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki. Projekt, obejmujący 310 uczniów (155 dziewczynek i 155 chłopców)  i 61 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim, przewiduje szereg zajęć cyklicznych dla dzieci i młodzieży oraz ich nauczycieli, którzy poprzez udział w nim podniosą swoje kompetencje kluczowe, wiedzę i umiejętności. W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów mających trudności w realizacji podstawy programowej oraz zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych. Zorganizowane będą także koła zainteresowań dla uczniów starszych. W ramach projektu, jego uczestnicy wezmą również udział w wyjazdach edukacyjnych do Centrum Kopernika w Warszawie oraz Ogrodu Botanicznego. Dla nauczycieli przewidziano cykl warsztatów i szkoleń z zadaniami wdrożeniowymi po każdej sesji, dzięki którym prowadzone przez nich zajęcia będą dla uczniów atrakcyjniejsze, a przez to bardziej efektywne. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę - trenerów, coachów oraz ekspertów w omawianych dziedzinach. W ramach projektu zostanie zakupione doposażenie sal lekcyjnych oraz materiały i pomoce dydaktyczne, przy wykorzystaniu których zdobywanie wiedzy stanie się łatwiejsze - umożliwią one pracę metodą eksperymentu, poprzez doświadczenia, prezentacje nauczycieli oraz pobudzą kreatywność i logicznie myślenie uczniów.

CELE PROJEKTU
1. Podniesienie do lipca 2020 roku kompetencji kluczowych uczniów w zakresie następujących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: edukacja wczesnoszkolna (zajęcia matematyczno – przyrodnicze), matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, przyroda, ITC oraz w zakresie języków obcych: język angielski, język niemiecki i język rosyjski.
2. Nabycie umiejętności oraz rozwój postaw niezbędnych na rynku pracy: przedsiębiorczości, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej wśród uczniów.
3. Realizacja 8 wyjazdów edukacyjnych utrwalających zdobyte kompetencje i umiejętności.
4. Doposażenie szkół w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne do rozwijania  kompetencji kluczowych.
5. Podniesienie umiejętności zawodowych i kompetencji nauczycieli biorących udział w projekcie z zakresu kształtowania wśród uczniów kompetencji kluczowych.


PROPONOWANE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

DLA UCZNIÓW

Dla uczniów makowskich szkół podstawowych zaplanowano w sumie 4800 godzin dydaktycznych, które będą realizowane w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 oraz w roku szkolnym 2019/2020 (przez 3 semestry).
Wykaz zaplanowanych zajęć:

Zajęcia wyrównawcze kl. I – III (40 godz. / semestr)
1. Zajęcia  matematyczno – przyrodnicze

Zajęcia rozwijające kl. I – III (40 godz. / semestr)
1. Zajęcia matematyczno – przyrodnicze

Zajęcia wyrównawcze kl. IV – VIII  + gimnazjum (40 godz. / semestr)
1. Matematyka
2. Język rosyjski

Zajęcia rozwijające  kl. IV – VIII  + gimnazjum (40 godz. / semestr)
1. Język angielski    
2. Język niemiecki    
3. Zajęcia matematyczno – informatyczne    
4. Matematyka
    
Koła zainteresowań  kl. IV – VIII  + gimnazjum (40 godz. / semestr)
1. Biologiczne
2. Chemiczne (tylko SP2)    
3. Fizyczne    
4. Geograficzne    
5. Przyrodnicze (tylko SP2)    


DLA NAUCZYCIELI

Od marca 2019 r. do końca czerwca 2020 r. nauczyciele makowskich szkół podstawowych wezmą udział w szkoleniach z zakresu:
1. Uczenie (się) oparte na współodpowiedzialności za proces i rezultaty - 24 godz.
2. Szkoła współpracy, czyli kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie postaw - 24 godz.
3. Trening kreatywności i innowacyjności – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów - 16 godz.
4. Coaching wychowawczy - 16 godz.
5. Doskonalenie kompetencji interpersonalnych z uwzględnieniem wyzwań sytuacyjnych – praca z „trudnym uczniem, rodzicem, nauczycielem” - 16 godz.
6. Trening doskonalący kompetencje nauczycieli w obszarze korzystania z nowoczesnych technologii i aplikacji uatrakcyjniających prowadzenie zajęć - 16 godz.
7. Warsztaty empatii i współpracy w grupie dla nauczycieli, uczniów i rodziców - 24 godz.

  • Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli...

wstecz

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 17:00 piątek 8:00 - 15:00