Treść strony

INFORMACJA DLA WYSTAWCÓW NA DNI MAKOWA 2019 W TYM KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ PIWA NA WYŁĄCZNOŚĆ

Sprzedaż piwa podczas Dni Makowa na zasadzie wyłączności – konkurs ofert:

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim informuje, że w czasie obchodów Dni Makowa, czyli 15 i 16 czerwca 2019 roku, będzie można sprzedawać piwo na zasadzie wyłączności. Święto Miasta odbywać się będzie w Parku Sapera i tam też, w wyznaczonych miejscach umieszczone zostanie stoisko z piwem. Oferty wraz z proponowaną ceną za wyłączność można składać do 31 maja do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim osobiście lub listownie (liczy się data wpływu).

Stoiska handlowe:


Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim informuje również, że w czasie obchodów Dni Makowa będzie można rozstawić pawilony handlowe w Parku Sapera. Wszystkich zainteresowanych ustawieniem stoisk handlowych prosimy o zgłaszanie ofert do 31 maja osobiście, listownie lub mailowo, na adres: agnieszka.slesicka@makowmazowiecki.pl
Opłata za stoisko wystawiennicze 3m x 3m wynosi 123 zł/ dzień, natomiast opłata za stanowisko gastronomiczne wynosi 246 zł/ dzień. Jednocześnie informujemy, iż na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje się osoby prowadzące działalność handlowo – gastronomiczną podczas trwania obchodów Dni Makowa do utrzymania czystości wokół stoiska i posiadania kosza na odpady.

 

wstecz

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 17:00 piątek 8:00 - 15:00