Urząd Miejski Maków Mazowiecki

Kalendarz

Dziś jest: poniedziałek, 19.02.2018

Linki

7 MILIONÓW NA REWITALIZACJĘ RYNKU

Po wielu miesiącach niepewności możemy odetchnąć z ulgą: otrzymaliśmy pieniądze na rewitalizację Rynku. Nasz projekt „Miasto Dwóch Kultur – rewitalizacja Centrum Starego Miasta” zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów, którym przyznano dofinansowanie w ramach naboru 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Wniosek oceniono na 54 punkty i tym samym otrzymał wsparcie na łączną kwotę 7.034.003 milionów, z czego 5,5 miliona wynosi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 1,5 miliona to dofinansowanie z budżetu państwa. Cała wartość projektu wynosi 10 milionów. Cieszy nas tak wysoka lokata i pozyskanie zewnętrznych pieniędzy. Oznacza, to że nasza dokumentacja była perfekcyjnie przygotowana, dzięki czemu projekt okazał się najlepszy spośród wszystkich ocenianych wniosków. Jest to też docenienie naszego historycznego dorobku, ponieważ prace obejmą najstarszą część Makowa Mazowieckiego. Rewitalizacja Centrum Starego Miasta obok remontu budynku Bet-Hamidrasz, jest jednym ze sztandarowych zadań naszego samorządu. Dzięki tej inwestycji przywrócimy tej części miasta funkcje społeczno-gospodarcze, a tym samym wpłynie to na utworzenie z najstarszej części miasta terenu atrakcyjnego pod względem turystycznym oraz estetycznym, ale przede wszystkim pozwoli nam wszystkim czuć się dobrze we własnym „domu”.
W ramach projektu planowane są prace inwestycyjne dotyczące rewitalizacji rynku oraz budynku przy ul. Grabowej 14. Zakres prac na rynku obejmie remont, budowę i przebudowę nawierzchni wraz z ulicami wokół placów, budowę fontanny wraz z instalacjami wewnętrznymi, remont i przebudowę instalacji oświetleniowej, zagospodarowanie przestrzeni zielenią oraz obiektami małej architektury. Rewitalizacja obejmie również remont ulic wychodzących od Rynku tj. ulice Kilińskiego, Kościuszki, Zwrotna, Kościelna, 1-Maja, Poprzeczna, Brzozowa, Buźniczna i Spółdzielcza. 
Projekt otrzymał dofinansowanie z działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 • Projekt Rynku w Makowie Mazowieckim

PONAD 1000 NOWYCH ROŚLIN W MAKOWIE MAZOWIECKIM

980 krzewów i 64 drzewa – tyle nowych nasadzeń w naszym mieście pojawiło się od początku lipca. Całkowity koszt inwestycji to 16 068,00 złotych. Część pieniędzy w wysokości 7 230,60 zł pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Prace nasadzeniowe zakończyły się w połowie lipca, w efekcie nowe oblicze zyskał makowski Zalew, Park Sapera, niewielki teren przy skrzyżowaniu ulicy Przasnyskiej i Mickiewicza, pas zieleni wzdłuż ulicy Mickiewicza oraz park przy ul. Polnej. Celem zadania było przywrócenie walorów przyrodniczych alejom i terenom zielonym oraz odtworzenie pierwotnych elementów kompozycji Parku Sapera.

 • Nowe nasadzenia w Makowie Mazowieckim
 • Nowe nasadzenia w Makowie Mazowieckim

NOWE INWESTYCJE DROGOWE W MAKOWIE


Już niedługo mieszkańcy Makowa Mazowieckiego będą mogli jeździć po nowo wyremontowanych drogach. Inwestycje pełną parą ruszyły już na Osiedlu Południe, gdzie nową nawierzchnię oraz kanalizację deszczową zyska ulica Różana, Konwaliowa i Słonecznikowa. Remonty będą dotyczyły także ulic: Jesionowa, Klonowa, Jałowcowa, Ogrodowa na Osiedlu Grzanka, a także ulicy Bursztynowa.

 • Inwestycje drogowe na os. Południe
 • Inwestycje drogowe na os. Południe

UROCZYSTE OTWARCIE CIEPŁOWNI

2 czerwca Miasto świętowało uroczyste otwarcie centralnej ciepłowni miejskiej przy ulicy Przemysłowej. Mimo, że ciepłownia zaczęła działać przed sezonem grzewczym, ostatnie prace wokół inwestycji skończyły się w maju. Nowa inwestycja w Mieście przyczyniła się do zlikwidowania ponad 120 indywidualnych kotłowni. A stężenie spalin wydobywających się z ciepłowni jest 10-krotnie mniejsze niż dopuszczalne normy zanieczyszczeń powietrza. Na uroczystości zgromadzili się wspólnicy Spółki JUMA w osobach Burmistrza Miasta Tadeusza Ciak i Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Katarzyny Ciesielskiej, Prezes Spółki JUMA Krzysztof Majkowski, Radny Sejmiku Województwa Mirosław Augustyniak, projektant i wykonawca inwestycji, radni Rady Miejskiej oraz księża. Krzysztof Majkowski dziękował wspólnikom spółki za współpracę przy inwestycji. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 7.500.000,00 zł, z czego 3.000.000,00 zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 • Nowa ciepłownia miejska w Makowie Mazowieckim
 • Nowa ciepłownia miejska w Makowie Mazowieckim

DOTACJE DLA MAKOWA MAZOWIECKIEGO

Chociaż czas oczekiwania na ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie nie należy do najkrótszych, to w końcu po kilku miesiącach otrzymaliśmy pozytywne wyniki kolejnych inwestycji. Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w naszym mieście zrobi się zielono i jednocześnie kolorowo. Drzewa i krzewy w różnych barwach pojawią się niebawem w centrum miasta przy głównym skrzyżowaniu dróg krajowych, przy ul. Polnej i wzdłuż pasa zieleni na ulicy Mickiewicza. Kolorową ścianę utworzoną z trzech rodzajów klonów można już podziwiać przy okazji spaceru nad makowskim zalewem. Część drzew zostanie także posadzona w Parku Sapera przy ścieżce edukacyjnej. Całkowita wartość projektu to 15 tys. złotych.To nie pierwsza dotacja z WFOŚiGW, we wrześniu br. będziemy realizować projekt "EKO Maków – Lubię to!" na który środki także pochodzą z ww. funduszu. Kolejna dotacja w kwocie ponad 40 tys. złotych pochodzi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju. Pozyskane dofinansowanie pozwoli na rewitalizację miejsca pochówku 20 Polaków uczniów i harcerzy rozstrzelanych w 1940 roku przez Niemców, znajdujące się "pod górką" na osiedlu Grzanka. Miejski Dom Kultury również otrzymał dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kolejny etap remontu budynku - sali baletowej.

 • Aleja klonów nad Zalewem
 • Aleja klonów nad Zalewem
 • Aleja klonów nad Zalewem
 • Aleja klonów nad Zalewem

RUSZYŁY PRACE REMONTOWE ZABYTKOWEJ BOŻNICY BET-HAMIDRASZ

W połowie maja rozpoczęła się realizacja projektu: „Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne”.

Dzięki pozyskanej dotacji zabytkowy budynek bożnicy stanie się miejscem spotkań, wydarzeń kulturalnych, oświatowych oraz artystycznych. Będzie dostępny w sposób nieograniczony dla mieszkańców z wszystkich grup społecznych. Rewitalizacja budynku i nadanie mu nowych funkcji będzie jedynym tego typu połączeniem zaplecza kulturalnego Miasta z jego wartością historyczną w regionie. W ramach zaplanowanej inwestycji zostanie wykonana przebudowa budynku i zmiana jego sposobu użytkowania tak, aby w jak najlepszy sposób odwzorować pierwotny wygląd Dawnej Bożnicy Żydowskiej. W efekcie powstaną pomieszczenia z przeznaczeniem na salę edukacyjno – konferencyjną, pomieszczenia biurowe  z zapleczem socjalnym, sanitarnym, magazynowym i porządkowym. Rewitalizacja obejmie także otoczenie budynku, w którym pojawią się elementy małej architektury. Budynek będzie także dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Mimo, iż budynek od kilkunastu lat nie był zamieszkiwany i ulegał coraz większemu zniszczeniu, to zachowały się jeszcze cenne elementy dla tej architektury. Należą do nich cztery słupy Bimy – miejsca gdzie się modlono i czytano Torę. Pod tynkiem odkryto pozostałości polichromii, a pod podłogą elementy starej posadzki - co zostanie dodatkowo wyeksponowane.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Osi Priorytetowej V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe RPO WM 2014-2020. Cała wartość projektu wyniesie 1 623 097,37 zł. w tym dofinansowanie w wysokości 1 119 937,18 zł. Remont prowadzi Zakład Usług Produkcji i Handlu „ZUPiH” Jan Górliński z Makowa. Termin zakończenia prac planuje się na październik 2017 roku.

Budynek – zwany potocznie „małą synagogą” – został wzniesiony w drugiej połowie XIX w. (1873 r) przy Zielonym Rynku 5. Mieściła się w nim sala modlitw, dom studiów religijnych oraz jesziwa. Po drugiej wojnie światowej opuszczony obiekt przeznaczono na mieszkania.

 • Bet-Hamidrasz przed remontem
 • Bet-Hamidrasz przed remontem
 • Bet-Hamidrasz przed remontem
 • Bet-Hamidrasz przed remontem
 • Bet-Hamidrasz w trakcie remontu
 • Bet-Hamidrasz w trakcie remontu

Doposażenie pracowni instruktorskich w Miejskim Domu Kultury w Makowie Mazowieckim

W sierpniu 2013 roku zostały zakończone prace związane z zakupem sprzętu dla Miejskiego Domu Kultury. Zadanie ,,Doposażenie pracowni instruktorskich w Miejskim Domu Kultury w Makowie Mazowieckim’’ zostało  ,,Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego’’ i zrealizowane z programu Rozwój Infrastruktury Kultury. W ramach powyższego zadania Miejski Dom Kultury wzbogacił się o wyposażenie pracowni baletowej oraz pracowni muzycznej w system nagłośnieniowy i system oświetleniowy.

 

 

Prace remontowe na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej

Wykonane zostały prace remontowe na  cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej. Modernizacja polegała   na demontażu obrzeży mogił zbiorowych o numerach 271- 340. Wymieniono ziemię i posiano trawę. Inwestycja trwała od  06.06.2013 r  do  28.06.2013 r.

„Moje Boisko – Orlik 2012"

W grudniu 2012r. oddany został do użytku kompleks boisk sportowych zgodnych z założeniami  Programu „Moje Boisko – Orlik 2012" przy ulicy Sportowej. 

Całkowity koszt budowy wyniósł 985.763,34,00 zł. Inwestycję Miasto zrealizowało przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, które przekazało na ten cel dotację w wysokości 493.00,00, natomiast Urząd Marszałkowski przekazał 164.000,00 zł.

Do dyspozycji mieszkańców jest: boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne przeznaczone do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej i tenisa. Boiska wyposażone są w odpowiedni sprzęt, między innymi: bramki, chorągiewki, stalowe kosze, siatka. Kompleks został oświetlony oraz ogrodzony. Korzystanie z niego jest bezpłatne. 

Dodatkowo część istniejącego pawilonu sportowego przy boisku została zaadaptowana na zaplecze sanitarne pod kompleks boisk „Moje boisko Orlik 2012”.
 

Przebudowa ulic na Osiedlu Grzanka

Trwa  przebudowa ulic na Osiedlu Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej- etap I. W ramach projektu trwa wykonanie kanału deszczowego o łącznej długości 1325,50 m  biegnącego  ulicami Sportową, Żytnią, Lipową i Leśną. Przebudowa ulic polega głównie na wymianie nawierzchni. Osie ulic są korygowane, aby zapewnić bardziej funkcjonalne zagospodarowanie pasa drogowego i uporządkowanie ciągów komunikacyjnych. Inwestycję rozpoczęto 03.06.2013 r. Termin zakończenia prac  ustalono na 31.10.2013 r. Całkowity koszt inwestycji wynosi  1.997.244,70 zł.

Przebudowa ulic na Osiedlu Królów Polskich

Trwa przebudowa ulic na Osiedlu Królów Polskich.  Inwestycją objęto ulicę Mieszka I, część ulicy W. Jagiełły i  ulicy B. Chrobrego. Zadanie inwestycyjne  wykonuje firma  „WODBUD” z Różana.  Prace rozpoczęto 03.06.2013 r. Termin zakończenia ustalono na 30.08.2013 r. Całkowity koszt przeprowadzanej inwestycji wynosi 642.692,37 zł.

W maju i czerwcu Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp.zo.o w Makowie Mazowieckim na ulicach Mieszka I i W. Jagiełły dokonało modernizacji sieci wodociągowych.

Wymiana wodociagu na osiedlu jaśminowa

Trwa wymiana wodociągu na Osiedlu Jaśminowa. Stary, jeszcze azbestowy wodociąg zostanie zastąpiony nowym. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. zo.o  w Makowie Mazowieckim rozpoczęło  prace  inwestycyjne  14.06.2013 r.  Termin zakończenia prac przewiduje się   na 15.08.2013 r.

MONTAŻ OSADNIKA I SEPARATORA NA KOLEKTORZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY GRABOWEJ

Montaż osadnika wirowego i lamelowego separatora substancji ropopochodnych na kolektorze kanalizacji deszczowej śr. 800 mm w ulicy Grabowej oraz doku żelbetowego ze skrzydełkami i klapą zwrotną na wylocie kolektora deszczowego śr. 800 mm do rzeki Orzyc w Makowie Mazowieckim dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 363.000,00 złotych.

 

 • autor: Maria Wojcińska -Tańska

Wyszukaj

Reklama

Nieodpłatna pomoc prawna
Wybory samorządowe 2018
Zielony Szlak
Mikroporady
KONKURSY
ADOPTUJ PSIAKA
CZYSTE POWIETRZE
GOSPODARKA ODPADAMI
GODZINY OTWARCIA W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Dane kontaktowe

Urząd Miejski
w Makowie Mazowieckim
Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki (29) 717-10-02 www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl
Godziny otwarcia
Zapraszamy do naszego urzędu poniedziałek, środa, czwartek 8:00 - 16:00 wtorek 8:00 - 17:00 piątek 8:00 - 15:00
Licznik odwiedzin
Nasz serwis odwiedziło już 6014 osób Gratulujemy jesteś jedną z nich!
Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.