Treść strony

Podsumowanie projektu AKTYWNA KOBIETA

W dniu 11 grudnia 2014 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt „AKTYWNA KOBIETA dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Pomoc Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

      W spotkaniu udział wzięli: Pani Barbara Brzostek – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, Pani Michalina Kuczkowska – Psycholog, Pani Katarzyna Lubińska – Mazowiecka Fundacja Rozwoju, Pani Wiktoria Koprowska – Koordynator V edycji projektu oraz uczestniczki V edycji projektu.

Kobiety objęte zostały instrumentami aktywizacji edukacyjnej:

 • szkolenie z zakresu Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych

 • szkolenie z zakresu Podstawy obsługi komputera

  oraz instrumentami aktywizacji społecznej:

 • warsztaty grupowego poradnictwa zawodowego

 • warsztaty grupowego poradnictwa psychologicznego

  W latach 2012 – 2014 zrealizowano następujące kursy i szkolenia zawodowe:

 •  Prawo jazdy kat. B

 • Opiekun osób zależnych

 • Kucharz małej gastronomii

 • Profesjonalny sprzedawca (obsługa kasy fiskalnej, komputera

 • Pracownik biurowy z elementami księgowości

 • Kurs fryzjerstwa

 • Kurs florystyczny

 • Akademia dobrego rodzica – trening umiejętności wychowawczych

   

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wyboru oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Zapytanie ofertowe - organizacja i przeprowadzenie szkoleń

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko psychologa

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko doradcy zawodowego

Nabór na stanowisko Doradcy Zawodowego


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ogłasza nabór na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO do realizacji projektu systemowego pn. Aktywna kobieta współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. wykształcenie wyższe kierunkowe
2. doświadczenie zawodowe w realizacji projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
3. doświadczenie zawodowe we współpracy z osobami korzystającymi z pomocy społecznej.

Zapytanie ofertowe - dotyczy opracowania graficznego oraz wydruku materiałów promocyjnych w ramach projektu Aktywna kobieta

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu graficznym i wydruku materiałów promocyjno – informacyjnych wraz z dostawą do siedziby zamawiającego,  w ramach projektu Aktywna kobieta, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

ZAPYTANIE O SZACOWNIE WARTOŚCI

 

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zadań polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu: Prawo jazdy kat. B, Opiekun osób zależnych, Kucharz małej gastronomii, Profesjonalny sprzedawca (obsługa kasy fiskalnej, komputer), Pracownik biurowy z elementami księgowości, Kurs fryzjerstwa oraz warsztatów: trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu komunikacji i autoprezentacji oraz zajęcia ze stereotypów i dyskryminacji, zajęcia grupowe z doradcą zawodowym -  w ramach projektu Aktywna kobieta współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

AKTYWNA KOBIETA

Zaproszenie na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

             Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim informuje, iż w dniu 31 lipca 2013 roku rozpoczęły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 15 uczestniczek projektu pn. Aktywna kobieta (łącznie 90 godzin konsultacji indywidualnych, po 6 godzin dla każdej beneficjentki).

             Po przeprowadzeniu indywidualnej szczegółowej diagnozy dla każdej beneficjentki przygotowany zostanie IPD- indywidualny plan działania.

Spotkanie rekrutacyjne dla chętnych do udziału w projekcie

          W związku z realizacją projektu Aktywna kobieta współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w dniu 3 lipca 2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla chętnych do udziału w ww. projekcie, kobiet pozostających w trudnej sytuacji zawodowej i społecznej, która sprawia, że korzystają ze wsparcia systemu pomocy społecznej.  

         W spotkaniu udział wzięło 20 klientek, pracownicy socjalni MOPS oraz koordynator i asystent projektu. Omówiono założenia i cel projektu oraz formy działań. Beneficjentkom przekazano dokumentację, którą należało wypełnić w celu wzięcia udziału w projekcie.                           

         Na podstawie regulaminu rekrutacji oraz deklaracji udziału w projekcie, komisja rekrutacyjna zakwalifikowała do projektu 15 kobiet, natomiast 5 – wpisano na listę rezerwową.

         Z wybraną grupą docelową przeprowadzone zostaną wywiady środowiskowe oraz zawarte kontrakty socjalne.

 

 

Sporządził: Wiktoria Emilia Koprowska

 

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania graficznego oraz wydruku materiałów promocyjnych

 • autor: Miejski Ośrodek Pomocy Społeczej

Ogłoszenie o wynikach naboru

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 17:00 piątek 8:00 - 15:00