Urząd Miejski Maków Mazowiecki

Kalendarz

Dziś jest: wtorek, 16.07.2019

Linki

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.), z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Przekształceniu będą podlegać nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe tj. budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi.

Nieruchomości muszą spełniać dodatkowe wymagania nałożone przez ustawę, takie jak:

  1. co najmniej połowę lokali w budynku wielorodzinnym stanowią lokale mieszkalne,
  2. na nieruchomości nie ma innych budynków i budowli wyłączających przekształcenie,

Zaświadczenia o przekształceniu będą wydawane z urzędu w ciągu 12 miesięcy od daty przekształcenia, a w przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, w terminie 4 miesięcy lub 30 dni od złożenia wniosku (termin skrócony, tj. 30 dni na wydanie zaświadczenia dotyczy sytuacji, gdy zachodzi uzasadniona potrzeba dokonania czynności cywilnoprawnej dotyczącej lokalu). Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim  nr 31 8917 0001 0012 5585 2000 0010.

W zaświadczeniu znajdą się informacje o wysokości i okresie wnoszenia rocznej opłaty za przekształcenie i numerze rachunku bankowego, na który należy ją wpłacić. Zaświadczenie zostanie przekazane Sądowi Rejonowemu w Przasnyszu, Wydział Ksiąg Wieczystych, a także do Starostwa Powiatowego oraz Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.

Zgodnie z ustawą przekształcenie będzie odpłatne. Właściciele będą musieli wnosić roczną opłatę za przekształcenie przez 20 lat. Wysokość opłaty będzie równa opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia.

Opłatę za 2019 r. należy wnieść najpóźniej do 29 lutego 2020 r., natomiast za kolejne lata do 31 marca każdego roku, tj. za 2020 rok do 31 marca 2020 r., za 2021 do 31 marca 2021 r. itd.

Właściciel gruntu może w czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty zgłosić do Urzędu zamiar jednorazowego jej wniesienia na piśmie. Z tego tytułu Miasto przewidziało bonifikaty dla osób fizycznych będących właścicielami lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Bonifikaty w wysokości 70% będą mogły być udzielane osobom uprawnionym, które zgłoszą zamiar wniesienia opłaty jednorazowej w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz wniosą tę opłatę do dnia 29 lutego 2020 r. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest brak zadłużenia z tytułu użytkowania wieczystego wobec Miasta Maków Mazowiecki związanego z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.),
  • uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Maków Mazowiecki w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r., poz. 11949).

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim lub telefonicznie pod numerem (29) 71 42 137.

  • Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

« wstecz

Wyszukaj

Reklama

Projekt dotyczący oświaty
Nieodpłatne poradnictwo dla mieszkańców
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Portal mapowy
Zostań super wolontariuszem Szlachetnej Paczki
Zielony Szlak
ADOPTUJ PSIAKA
CZYSTE POWIETRZE
GOSPODARKA ODPADAMI
GODZINY OTWARCIA W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Dane kontaktowe

Urząd Miejski
w Makowie Mazowieckim
Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki (29) 717-10-02 www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl
Godziny otwarcia
Zapraszamy do naszego urzędu poniedziałek, środa, czwartek 8:00 - 16:00 wtorek 8:00 - 17:00 piątek 8:00 - 15:00
Licznik odwiedzin
Nasz serwis odwiedziło już 5605 osób Gratulujemy jesteś jedną z nich!
Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.