Urząd Miejski Maków Mazowiecki

Kalendarz

Dziś jest: sobota, 22.07.2017

Linki

RUSZYŁY PRACE REMONTOWE ZABYTKOWEJ BOŻNICY BET-HAMIDRASZ

W połowie maja rozpoczęła się realizacja projektu: „Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne”.

Dzięki pozyskanej dotacji zabytkowy budynek bożnicy stanie się miejscem spotkań, wydarzeń kulturalnych, oświatowych oraz artystycznych. Będzie dostępny w sposób nieograniczony dla mieszkańców z wszystkich grup społecznych. Rewitalizacja budynku i nadanie mu nowych funkcji będzie jedynym tego typu połączeniem zaplecza kulturalnego Miasta z jego wartością historyczną w regionie. W ramach zaplanowanej inwestycji zostanie wykonana przebudowa budynku i zmiana jego sposobu użytkowania tak, aby w jak najlepszy sposób odwzorować pierwotny wygląd Dawnej Bożnicy Żydowskiej. W efekcie powstaną pomieszczenia z przeznaczeniem na salę edukacyjno – konferencyjną, pomieszczenia biurowe  z zapleczem socjalnym, sanitarnym, magazynowym i porządkowym. Rewitalizacja obejmie także otoczenie budynku, w którym pojawią się elementy małej architektury. Budynek będzie także dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Mimo, iż budynek od kilkunastu lat nie był zamieszkiwany i ulegał coraz większemu zniszczeniu, to zachowały się jeszcze cenne elementy dla tej architektury. Należą do nich cztery słupy Bimy – miejsca gdzie się modlono i czytano Torę. Pod tynkiem odkryto pozostałości polichromii, a pod podłogą elementy starej posadzki - co zostanie dodatkowo wyeksponowane.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Osi Priorytetowej V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe RPO WM 2014-2020. Cała wartość projektu wyniesie 1 623 097,37 zł. w tym dofinansowanie w wysokości 1 119 937,18 zł. Remont prowadzi Zakład Usług Produkcji i Handlu „ZUPiH” Jan Górliński z Makowa. Termin zakończenia prac planuje się na październik 2017 roku.

Budynek – zwany potocznie „małą synagogą” – został wzniesiony w drugiej połowie XIX w. (1873 r) przy Zielonym Rynku 5. Mieściła się w nim sala modlitw, dom studiów religijnych oraz jesziwa. Po drugiej wojnie światowej opuszczony obiekt przeznaczono na mieszkania.

Doposażenie pracowni instruktorskich w Miejskim Domu Kultury w Makowie Mazowieckim

W sierpniu 2013 roku zostały zakończone prace związane z zakupem sprzętu dla Miejskiego Domu Kultury. Zadanie ,,Doposażenie pracowni instruktorskich w Miejskim Domu Kultury w Makowie Mazowieckim’’ zostało  ,,Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego’’ i zrealizowane z programu Rozwój Infrastruktury Kultury. W ramach powyższego zadania Miejski Dom Kultury wzbogacił się o wyposażenie pracowni baletowej oraz pracowni muzycznej w system nagłośnieniowy i system oświetleniowy.

 

 

Prace remontowe na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej

Wykonane zostały prace remontowe na  cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej. Modernizacja polegała   na demontażu obrzeży mogił zbiorowych o numerach 271- 340. Wymieniono ziemię i posiano trawę. Inwestycja trwała od  06.06.2013 r  do  28.06.2013 r.

„Moje Boisko – Orlik 2012"

W grudniu 2012r. oddany został do użytku kompleks boisk sportowych zgodnych z założeniami  Programu „Moje Boisko – Orlik 2012" przy ulicy Sportowej. 

Całkowity koszt budowy wyniósł 985.763,34,00 zł. Inwestycję Miasto zrealizowało przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, które przekazało na ten cel dotację w wysokości 493.00,00, natomiast Urząd Marszałkowski przekazał 164.000,00 zł.

Do dyspozycji mieszkańców jest: boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne przeznaczone do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej i tenisa. Boiska wyposażone są w odpowiedni sprzęt, między innymi: bramki, chorągiewki, stalowe kosze, siatka. Kompleks został oświetlony oraz ogrodzony. Korzystanie z niego jest bezpłatne. 

Dodatkowo część istniejącego pawilonu sportowego przy boisku została zaadaptowana na zaplecze sanitarne pod kompleks boisk „Moje boisko Orlik 2012”.
 

Przebudowa ulic na Osiedlu Grzanka

Trwa  przebudowa ulic na Osiedlu Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej- etap I. W ramach projektu trwa wykonanie kanału deszczowego o łącznej długości 1325,50 m  biegnącego  ulicami Sportową, Żytnią, Lipową i Leśną. Przebudowa ulic polega głównie na wymianie nawierzchni. Osie ulic są korygowane, aby zapewnić bardziej funkcjonalne zagospodarowanie pasa drogowego i uporządkowanie ciągów komunikacyjnych. Inwestycję rozpoczęto 03.06.2013 r. Termin zakończenia prac  ustalono na 31.10.2013 r. Całkowity koszt inwestycji wynosi  1.997.244,70 zł.

Przebudowa ulic na Osiedlu Królów Polskich

Trwa przebudowa ulic na Osiedlu Królów Polskich.  Inwestycją objęto ulicę Mieszka I, część ulicy W. Jagiełły i  ulicy B. Chrobrego. Zadanie inwestycyjne  wykonuje firma  „WODBUD” z Różana.  Prace rozpoczęto 03.06.2013 r. Termin zakończenia ustalono na 30.08.2013 r. Całkowity koszt przeprowadzanej inwestycji wynosi 642.692,37 zł.

W maju i czerwcu Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp.zo.o w Makowie Mazowieckim na ulicach Mieszka I i W. Jagiełły dokonało modernizacji sieci wodociągowych.

Wymiana wodociagu na osiedlu jaśminowa

Trwa wymiana wodociągu na Osiedlu Jaśminowa. Stary, jeszcze azbestowy wodociąg zostanie zastąpiony nowym. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. zo.o  w Makowie Mazowieckim rozpoczęło  prace  inwestycyjne  14.06.2013 r.  Termin zakończenia prac przewiduje się   na 15.08.2013 r.

MONTAŻ OSADNIKA I SEPARATORA NA KOLEKTORZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY GRABOWEJ

Montaż osadnika wirowego i lamelowego separatora substancji ropopochodnych na kolektorze kanalizacji deszczowej śr. 800 mm w ulicy Grabowej oraz doku żelbetowego ze skrzydełkami i klapą zwrotną na wylocie kolektora deszczowego śr. 800 mm do rzeki Orzyc w Makowie Mazowieckim dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 363.000,00 złotych.

 

autor: Maria Wojcińska -Tańska

Wyszukaj

Reklama

Zielony Szlak
KONKURSY
ADOPTUJ PSIAKA
CZYSTE POWIETRZE
GOSPODARKA ODPADAMI
GODZINY OTWARCIA W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Dane kontaktowe

Urząd Miejski
w Makowie Mazowieckim
Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki (29) 717-10-02 www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl
Godziny otwarcia
Zapraszamy do naszego urzędu poniedziałek, środa, czwartek 8:00 - 16:00 wtorek 8:00 - 17:00 piątek 8:00 - 15:00
Licznik odwiedzin
Nasz serwis odwiedziło już 4881 osób Gratulujemy jesteś jedną z nich!
Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.